PRZEBUDOWA KOLEJNEGO DWORCA W DOLINIE POPRADU

Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji przebudowy dworca kolejowego w Żegiestowie w powiecie…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony