Partycypacja społeczna, partnerstwo – o współpracy słów kilka

XXI wiek to czas, kiedy dostęp do mediów oraz komunikacja z innymi ludźmi jest dość łatwo…

Ekoturystyka

Wśród wielu rodzajów turystyki jednym z obowiązujących trendów w podróżowaniu stają się działania z zakresu implikacji ekologii w…

Interesariusze marketingu terytorialnego.

Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej na terenie polski implikowano kolejne narzędzia marketingu, a wśród wielu różnych…

Turystyka rzeczywista, a produkt wirtualny.

Turystyka jest szeroką dziedziną kształtującą się w oparciu o nieskończone, wykreowane potrzeby turysty. Produkt turystyczny jest…

ABC produktu turystycznego

Turystyka postrzegana jest jako jeden z ważniejszych sektorów gospodarki, który ma wpływ na życie mieszkańców i…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony