INTENSYWNE OPADY I POWODZIE. DO MAŁOPOLSKI PŁYNIE RZĄDOWE WSPARCIE

Gmina Łącko, gmina Myślenice, miasto Nowy Sącz oraz gmina Ochotnica Dolna to tereny najbardziej poszkodowane po…

Hotel Ibis – pomoc dla Librantowej

Wiemy jak wielka tragedia dotknęła Sądecczyznę, a w szczególności miejscowość Librantową. Każdy z nas odczuł skutki…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony