PRZEBUDOWA KOLEJNEGO DWORCA W DOLINIE POPRADU

Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji przebudowy dworca kolejowego w Żegiestowie w powiecie…

PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO W BARCICACH

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o przebudowie dworca kolejowegow Barcicach w powiecie nowosądeckim. Inwestorem są…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony