25. edycja konkursu – Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Nowego Sącza do wzięcia udziału w 25. edycji konkursu – Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni. Założeniem konkursu jest powrót do tradycji – „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”, podniesienie stanu estetycznego miasta, podniesienie poczucia współodpowiedzialności za wygląd estetyczny, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego wizerunku miasta.

Zgłoszenie do konkursu należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańców, które znajduje się w Ratuszu, Rynek 1 lub w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 3, wypełniając kartę zgłoszeniową, wraz z załącznikami. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 4-5 zdjęć. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres konkurs@nowysacz.pl.

Przy ocenie obiektów stosuje się punktację od 0 do 10 pkt., przyznanych w następujących kategoriach:
– czystość i estetyka;
– rządzenie rabat kwiatowych;
– utrzymanie trawników;
– ukwiecenie okien i balkonów;
– różnorodność gatunkowa;
– elementy małej architektury;
– urządzenie skalniaka, oczka wodnego;
– funkcjonalność ogrodu (ogródki warzywne, zielarskie).

W przypadku balkonów:
– ukwiecenie;– czystość i estetyka;– kompozycje kwiatowe.

W przypadku jednostek organizacyjnych:
– wykonana praca przez młodzież szkolną na rzecz ochrony środowiska, ukwiecenie, utrzymanie terenu zielonego;– utrzymanie terenu zielonego,– ukwiecenie rabat przy jednostkach organizacyjnych i instytucjach.

Zgłoszenia niekompletne (tj. brak dokumentacji fotograficznej w postaci zdjęć) oraz te, które nie posiadają podanego dokładnego adresu zgłaszanego obiektu, posesji nie zostaną rozpatrzone.

Po podsumowaniu ilości zdobytych punktów nastąpi ogłoszenie wyników. Ogłoszenie wyników będzie miało charakter uroczysty i nastąpi w miesiącu październiku 2023 r. o czym pisemnie zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody, a pozostałym biorącym udział wyróżnienia, dyplomy.

/Źródło: UMNS/
https://xn--sdeckie-p4a.pl/artykul/25-edycja-konkursu-nowy-sacz-miastem-kwiatow-i-zieleni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony