Badanie potencjału startupowego subregionu sądeckiego. Weź udział!

Zespół badawczy złożony z pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie realizuje ważny projekt mający na celu ocenę uwarunkowań oraz identyfikację czynników rozwojowych startupów w subregionie sądeckim z uwzględnieniem wsparcia instytucjonalnego. Warto wziąć udział w tych badaniach. Wystarczy wypełnić w pełni anonimową ankietę.


Startupy to tymczasowe organizacje lub młode innowacyjne przedsiębiorstwa poszukujące modelu biznesowego, który zapewniłby im zyskowny wzrost. Startupy w dużej mierze stanowią motor nowoczesnej, opartej o wysokie technologie gospodarki (wspierają tradycyjne gałęzie przemysłu, poprawiają jakość życia konsumentów, tworzą pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, kreują nowe pomysły i ulepszają stare), z czego korzystają wszyscy.

Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadzą badania w obszarze przedsiębiorczości (w tym postaw przedsiębiorczych młodych osób) i startupów. Zachęcają oni serdecznie do wypełnienia w pełni anonimowej ankiety, która zbada, czy subregion sądecki jest atrakcyjny z punktu widzenia zakładania i rozwijania startupów. Jesteś uczniem, studentem lub przedsiębiorcą? Weź udział w badaniach! Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych. Zapraszamy!


Link do ankiety dla przedsiębiorców: klik

Link do ankiety dla studentów: klik

Link do ankiety dla uczniów: klik


Warto wiedzieć: W Nowym Sączu odnotowano aż 560 milionerów na około 80 tysięcy mieszkańców. Niestety liczba milionerów nie jest skorelowana z wyższymi zarobkami mieszkańców miasta. Czy można to zmienić? W jaki sposób?Agnieszka Michalik
Fot.: pixabay.com (zdjęcie główne – ilustracyjne)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony