Bajkowo, kolorowo w nowosądeckim Sokole

W MCK Sokół w Nowym Sączu już po raz piąty odbył się Festiwal Bajek „Książkowe Moliki”. Imprezie patronował Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Organizatorem festiwalu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu.

Na scenie wystąpiły zespoły z nowosądeckich przedszkoli i szkół podstawowych. Od pierwszych teatralnych chwil na scenie zrobiło się kolorowo, bajkowo, wręcz baśniowo. Każdy występ był nagradzany przez publiczność gromkimi brawami.

– Ten festiwal budzi ogromne zainteresowanie nauczycieli i uczniów oraz przedszkolaków, co nas bardzo cieszy. – mówiła Alina Marek dyrektor Pedagogicznej Bibliotek Wojewódzkiej w Nowym Sączu. – Każdy występ był ciekawy, kolorowy, a dzieci nie miały tremy, świetnie się bawiły na scenie. Mam nadzieję na kontynuację tego festiwalu w kolejnych latach, bo zainteresowanie nim jest duże.

Na scenie zaprezentowały się zespoły:

– grupa „Stokrotek” z Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Ochronka’ im. bł. Bojanowskiego w Nowym Sączu z inscenizacją wiersza L. J. Kerna „Dziwna zwrotka” i wykonaniem tańca La Raspa. Dzieci zostały przygotowane przez Annę Radwan i Beatę Horbową,

– grupa „Różyczek” z Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Ochronka” im. bł. E. Bojanowskiego w Nowym Sączu zaprezentowała inscenizację fragmentu utworu „Jak leśna gromada dbała o swój las”. Opiekunami grupy były Martę Sarta i Magdalenę Kogut,

– klasa I M z Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu wystąpiła z inscenizacją na podstawie wiersza Hanny Ożogowskiej „Żuczek i Żabki”. Dzieci do występu przygotowała Jolanta Bodurka,

– Zespół Folklorystyczny „Sądeckie Dzieci” z Miejskiego Przedszkola nr 14 im. M. Montessori w Nowym Sączu. Grupa zaprezentowała tańce i zabawy Lachów Sądeckich. Opiekunami grupy były Alicja Żebrowska, Iwona Jakubowska, Ewa Kafel (oprawa muzyczna),

– Zespół Teatralny „Duszki” działający przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Nowym Sączu pod kierunkiem Zbigniewa Kukli i Zbigniewa Kurzei.

Po części artystycznej dyrektor Pedagogicznej Bibliotek Wojewódzkiej w Nowym Sączu Alina Marek pogratulowała małym artystom i ich opiekunom wręczając upominki wszystkim uczestnikom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony