Będzie droższa woda w Nowym Sączu – ok. 10 proc.

Jak informują Sądeckie Wodociągi firma wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zmianę taryfy za wodę i ścieki w Nowym Sączu.

– U podstaw tej trudnej dla wszystkich naszych odbiorców decyzji legły niezależne od nas, obiektywne czynniki: wzrost cen energii oraz kosztów obsługi kredytów – tłumaczy Tadeusz Frączek, prezes zarządu spółki. – Obowiązująca od listopada 2021 r. taryfa, zatwierdzona przez RZGW Wody Polskie w Krakowie w pierwszej dekadzie czerwca 2021 r. została skalkulowana w oparciu o koszty ze stycznia 2021 r. Mimo rosnących już wówczas kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnych od spółki takich jak: ceny energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej, czy ceny materiałów i usług budowlanych, udało się nie tylko uniknąć podwyżek wprowadzanych wówczas przez około 90 procent przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju, ale nawet nieznacznie obniżyć taryfę. Zadecydowała o tym konsekwentnie prowadzona polityka optymalizacji kosztów i inwestowania w technologie redukujące koszty.

Gwałtowny wzrost cen i stóp procentowych, trwający od IV kwartału 2021 roku, spowodował jednak na tyle dużą zmianę w kosztach operacyjnych i finansowych Spółki, że urealnienie taryfy okazało się konieczne dla utrzymania stabilności finansowej Sądeckich Wodociągów, gwarantującej bezpieczeństwo dostaw wody i odbioru ścieków. Wzrost stóp procentowych oznacza, że koszty obsługi kredytów będą wyższe w skali roku co najmniej o 2,5 mln zł. Wydatki na niezbędną dla funkcjonowania przedsiębiorstwa energię elektryczną, której cena wzrosła ponad 2,5-krotnie, tylko w bieżącym roku będą wyższe o ponad 2,8 mln zł. W sumie z powodu wyższych odsetek od kredytów oraz droższej energii koszty spółki wzrosną o około 5,3 mln zł i to przy założeniu, że w ciągu roku nie nastąpią dalsze zmiany, wpływające na koszty przedsiębiorstwa.

Stojąc wobec konieczności poniesienia kosztów niemożliwych do zaplanowania przy kalkulowaniu obecnie obowiązującej taryfy w styczniu 2021 r., spółka znalazła się w sytuacji wymagającej jej zmiany. Złożony 29 kwietnia 2022 r. wniosek w tej sprawie zakłada, że obecna taryfa za wodę (7,44 zł m³ netto) wzrosłaby w ciągu pierwszych 12 miesięcy od jej wejścia w życia o nieco ponad 10 procent do kwoty 8,22 zł m³, ale w kolejnych dwóch latach zostałaby obniżona o ponad 4 procent do kwoty 7,88 zł m³. Z kolei taryfa za ścieki wynosząca obecnie 8,09 zł m³ wzrosłaby o nieco ponad 8 procent w pierwszym roku (8,76 zł m³), by w drugim spaść do wartości bliskiej obecnej (8,11 zł m³.), zaś w trzecim roku byłaby nawet nieco niższa od obecnej i wynosiłaby 8,00 zł m³.

– To jedyna droga do uniknięcia przez firmę trudności finansowych, które groziłyby pogorszeniem się jakości usługi i ograniczeniem remontów oraz inwestycji. – uzasadnia prezes Sądeckich Wodociągów. Jednocześnie zaznacza, że przygotowana kalkulacja opiera się na danych dotyczących aktualnej sytuacji na rynku, a w razie kolejnych podwyżek konieczna byłaby ponowna analiza kosztów spółki.

Nowa taryfa wejdzie w życie po jej akceptacji przez państwowego regulatora Wody Polskie. Na podjęcie decyzji w sprawie wniosku spółki ma on 45 dni.

Źródło: SWNS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony