Co z budową stadionu w Nowym Sączu – są zastrzeżenia

Nie kończy się saga związana z budową miejskiego stadionu w Nowym Sączu. Warto przypomnieć, że w trakcie realizacji inwestycji należało rozebrać, z powodu nieścisłości projektowych, część ścian budynku klubowego. Z powodu zaległości finansowych wyłączono dopływ wody, na placu budowy przez pewien czas nie było ludzi, itd.

Obecnie, jak podaje PAP, Urząd Zamówień Publicznych po kontroli doraźnej uznał, że postępowanie przetargowe na budowę stadionu miejskiego w Nowym Sączu zostało przeprowadzone z naruszeniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Warto przypomnieć, że w pierwszej wersji stadion miał liczyć ok. 4500 miejsc, a obiekt miał powstać w systemie “zaprojektuj i zbuduj”. Zdecydowano jednak, iż stadion będzie większy, na 8111 miejsc. Było to rozszerzenie inwestycji. W tej sprawie w marcu zeszłego roku nowosądecka spółka zawarła aneks do podpisanej umowy, a powinna – zdaniem UZP – rozpisać na to przedsięwzięcie odrębny przetarg. Według kotrolujących takie rozszerzenie stanowi bowiem „istotną zmianę umowy” i jego wykonawca powinien był zostać wybrany w przetargu.

Jak podkreślono w dokumencie, w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej prezes UZP w żaden sposób nie kwestionuje potrzeb zamawiającego w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu o określonych cechach i parametrach.

 Opisane naruszenie przepisów ustawy Pzp stwierdza natomiast, że zamiana umowy w istocie stanowiła nowe zamówienie, i jako taka wymagała przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisem art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, ze względu na cel zapewnienia przejrzystości i procedur równego traktowania wykonawców – napisano w informacji o kontroli doraźnej.

PAP zwróciła się do urzędu miasta w Nowym Sączu o komentarz w tej sprawie, ale do czasu nadania depeszy go nie uzyskała.

Finalizacja inwestycji planowana jest na ten rok, choć są duże opóźnienia. Po jej zakończeniu budowy, ponoć do końca czerwca, Stadion Miejski w Nowym Sączu ma spełniać wymogi PZPN odnośnie gry w Ekstraklasie oraz rozgrywkach międzynarodowych UEFA.

Źródło: PAP | RMF.FM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony