Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności

W Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się konferencja prasowa partnerów przedsięwzięcia pn: Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności, na której partnerzy dokonali uroczystego podpisania umowy partnerskiej. To odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą wymuszającą na podmiotach odpowiedzialnych za edukację zmianę filozofii myślenia o procesie nauczania i podnoszenia kompetencji.

Budowanie kompetencji przyszłości.

Gospodarka oparta na wiedzy to model rozwoju gospodarczego, w którym główną rolę odgrywa wiedza, informacja oraz innowacja. Model ten koncentruje się na kreatywności do generowania wartości dodanej i budowaniu kompetencji przyszłości. Takie właśnie podejście przyświecało pomysłodawcom idei powołania Ecomotional Branżowego Centrum Umiejętności ds. elektromobilności.

Partnerzy projektu skupili się na mechanizmach uczenia się przez całe życie w kierunku zapotrzebowania branżowego w dziedzinie elektromobilności, lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwłaszcza transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji.

Zaawansowane centrum edukacyjno-szkoleniowa

Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności to tak naprawdę zaawansowane operacyjnie i technologicznie przedsięwzięcie skierowane do każdego, kto chce rozwijać nowe i unikatowe kompetencje w dziedzinie elektromobilności. Rozwój nowych kompetencji będzie dotyczył zarówno obszaru związanego z pojazdami elektrycznymi, systemami ładowania, jak również magazynowaniem energii.

Partnerzy

Przedsięwzięcie koordynowane będzie operacyjnie przez ECOMOTIONAL przy udziale konsorcjantów będącymi partnerami merytorycznymi w składzie m. in.: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, a także partnerami branżowymi takimi jak Stowarzyszenie Mobilne Miasto i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

– Celem naszego Ecomotional BCU ds. elektromobilności jest wprowadzenie do szkolnictwa zawodowego perspektywy i praktyki zawodów przyszłości. Budując konsorcjum silnych merytorycznie partnerów, chcemy przyczynić się do rozwoju ciekawego przyszłościowego kształcenia zawodowego – nauka przez praktykę. – podkreśla partner zarządzający Ecomotional Dawid A. Kmiecik.

Małopolska Inteligentna Specjalizacja

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i naukowy, tworzony przez system szkół średnich i wyższych. Dlatego też projekt bazując na doświadczeniu ECOMOTIONAL – lidera zaawansowanych przedsięwzięć z dziedziny CleanTech wykorzystuje potencjał Małopolski, gdzie Energia zrównoważona – to jedna z siedmiu inteligentnych specjalizacji, ujętych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030. Takie podejście daje silny potencjał wdrożeniowy i gwarancję sukcesu.

Koncepcja branżowych centrów umiejętności oparta jest na modelu współpracy między różnymi podmiotami, które będą odpowiedzialne za pozaszkolne kształcenie ustawiczne. Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności będzie pełnił również rolę pośrednika pomiędzy absolwentami a pracodawcami.

– Cieszę się, że pojawia się kolejny podmiot Ecomotional, który zauważa potencjał i biznesowy i naukowo – dydaktyczny instytucji zlokalizowanych na terenie Małopolski. Podjęcie tego projektu to kolejny krok na drodze scalenia i większej kooperacji pomiędzy organizacjami sektora szkolnictwa i gospodarki, w tym przypadku mówimy o obszarze energii odnawialnej. – zauważa dr Dariusz Woźniak, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, prof. WSB-NLU.

Finansowanie

Projekt Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności prowadzony jest w ramach pozaszkolnego kształcenia ustawicznego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowany jest w 100% ze środków Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy szkolnictwa zawodowego. Kwota dofinansowania wynosi 15,5 miliona PLN. Projekt ma ogólnopolski zakres działalności i będzie wdrażany w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

W pigułce o Ecomotional

Ecomotional jest butikiem doradztwa strategicznego i kreatorem przedsięwzięć inwestycyjnych w modelu Venture Builder (inaczej Startup Studio), którego głównym celem jest wspieranie przemysłu CleanTech i przyśpieszanie globalnej transformacji energetycznej, nowoczesnej mobilności i innowacji zorientowanych na przyszłość.

Ecomotional zakłada, że ​nowe technologie, nowe modele biznesowe i nowe wzorce konsumpcji na nowo zdefiniują wiele globalnych procesów w zakresie wykorzystania kluczowych zasobów. Przedsiębiorcze i przełomowe innowacje są niezbędne do wygrania walki z postępującymi zmianami klimatycznymi, a przedsiębiorcy muszą odgrywać wiodącą rolę w stawianiu czoła jednemu z najpilniejszych wyzwań naszych czasów. Jeśli chcemy realnie spowolnić zmiany klimatu i wpłynąć na dobrostan naszej planety, to musimy szybko wykształcić najlepsze kompetencje adaptacyjne w zmieniającym się otoczeniu, i jeszcze szybciej tworzyć, testować i usprawniać innowacje oraz komercjalizować potrzebne technologie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony