Fundacja “Nowe kierunki”

Projekt Maria Wnęk świat malowany dusza kobiety był realizowany w ramach konkursu Mecent Małopolski dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego . Miał na celu przybliżenie postaci i twórczości Marii Wnęk.

 Maria Wnęk artystka pochodząca z Olszanki k. Nowego Sącza, jest jedną z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki art-brut na świecie. Jej obrazy znajdują się w muzeach: w Warszawie, w Krakowie, w Nowym Sączu, w Katowicach oraz Collection de l’Art Brut w Lozannie, American Visionary Museum w Baltimore i Art & Marges Museum w Brukseli. Projekt przybliży postać tej zapomnianej artystki, która za pomocą sztuki przedstawia pejzaż małopolskiej prowincji. Inspiracją jej malarstwa były też przeżycia religijne i postacie świętych.

Zwracając uwagę na niepełnosprawność intelektualną, z jaką się zmagała, chcieliśmy aby stała się wzorem dla terapeutów realizujących zajęcia w ośrodkach terapii oraz dla podopiecznych ŚDS, WTZ jak i uczniów, by mogli swobodnie wyrażać emocje za pomocą sztuki. Atutem projektu była aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w edukację i życie kulturalne Małopolski.

W ramach projektu powstały 2 innowacyjne scenariusze warsztatów terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami, na podstawie których zostały przeprowadzone 2 warsztaty (w razie wprowadzenia ograniczeń z powodu COVID-19 warsztaty odbędą się w formie on-line). Zorganizowany został także konkurs plastyczny dla osób z niepełnosprawnościami, który zakończony był wystawą prac Marii Wnęk i laureatów konkursu połączony z wernisażem podczas którego zostaną wręczone nagrody (w razie wprowadzenia ograniczeń z powodu COVID-19 wystawa zostanie zaprezentowana w formie on-line, wręczenie nagród z zachowaniem reżimu sanitarnego). Na stronie internetowej Fundacji powstała zakładka poświęcona projektowi z tekstem łatwym do czytania dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W tej zakłądce umieszczone są wyniki badań terenowych w tym wspomnienia o artystce przedstawione przez osoby, które opiekwoały się nią tuż przed śmiercią. Ze wszystkich zaplanowanych wydarzeń powstała też dokumentacja zdjęciowa. Projekt zyskał ogromne grono zwolenników a także zainteresowanie mediów.

Informacje na temat projektu oraz wszelkie materiały audiowizualne są dostępne na stronie https://nowekierunki.org/2021/07/13/malopolskie-portrety-maria-wnek-swiat-malowany-dusza-kobiety-badania-terenowe/

 a także na Facebooku fundacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony