Generator ofert dla organizacji pozarządowych

W celu usprawnienia procesu składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu uruchamia w 2023 oku Generator eNGO dla organizacji pozarządowych.

Elektroniczny generator jest internetowym narzędziem, które umożliwia w prosty sposób złożenie oferty realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartych konkursów ofert „…SĄDECKIE”, ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu małych grantów – na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dzięki elektronicznemu generatorowi wypełnianie ofert będzie szybsze i pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów np. rachunkowych. Generator ułatwi także składanie sprawozdań z wykonania zadania przez automatyczne przenoszenie części danych z oferty do sprawozdania.

SZKOLENIE online z obsługi Generatora dla przedstawicieli organizacji pozarządowych odbędzie się 13 stycznia 2023 r. o godz. 15:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony