Iwona Romaniak wolontariuszem roku, Andrzej Lis i Dariusz Cieśla z nagrodą starosty!

Podczas dzisiejszej gali „Sądeckie Oblicza Wolontariatu” starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski nagrodził wolontariuszy, którzy w tym roku zaangażowali się w niesienie pomocy innym.

Wolontariusze poświęcają swój czas i energię, angażując się w działania na rzecz lokalnej społeczności. To spotkanie, to doskonała okazja do tego, by pokazać, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, regionalnym, ale także krajowym. To też doskonały moment, aby uhonorować wolontariuszy, by dostrzec ich codzienne działania oraz by zachęcić innych do współdziałania i wspierania prowadzonych akcji – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia – wspierając starszych w domach pomocy społecznej, sprzątając zanieczyszczone tereny, pomagając uczniom i dzieciom z domów dziecka, opiekując się zwierzętami w schroniskach, czy organizując koncerty i akcje charytatywne. Takie działania należy dostrzegać i doceniać.  Ideą konkursu jest pokazanie i uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, grup i organizacji, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców.

7 października r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. W skład Kapituły wchodzą: Antoni Koszyk – wicestarosta nowosądecki i przewodniczący Kapituły, Edward Ciągło – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego i przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Joanna Szewczyk-Kubacka – przedstawiciel Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dorota Dobrowolska – kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Kapituła zapoznała się z wnioskami do nagród w czterech regulaminowych kategoriach. Członkowie Kapituły jednogłośnie zaproponowali przyznanie czterech nagród w wysokości 1.000 zł w poszczególnych kategoriach konkursowych: Najlepsza Inicjatywa Roku, Wolontariusz Roku, Młody Wolontariusz Roku, Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego.

Główna nagroda i tytuł Wolontariusza Roku otrzymuje Iwona Romaniak – prezes Fundacji Bratnia Dusza w Krynicy Zdroju, która swoją bezinteresowną pomoc kieruje do Polaków mieszających w Ukrainie. Po ataku Rosji na wschodnią Ukrainę w 2014 roku odwiedziła żołnierzy na froncie. Po wybuchu wojny w 2022 roku, wielokrotnie odwiedzała Lwów, aby osobiście dopilnować przekazania darów najbardziej potrzebującym mieszkańcom i żołnierzom. Zorganizowała kilkadziesiąt transportów darów dla osób przebywających w ukraińskich placówkach dla osób starszych, dla dzieci w ukraińskich domach dziecka, pomoc medyczną dla żołnierzy. W czasie pandemii organizowała motocyklowe rajdy charytatywne z Nowego Sącza do Lwowa, letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z Ukrainy, zbiórki żywności, ubrań i książek dla potrzebujących z Ukrainy. Zorganizowała zbiórkę środków do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek, które zostały przesłane do Lwowa. Wraz z Powiatem Nowosądeckim i Polskim Czerwonym Krzyżem zorganizowała kilkanaście punktów zbiórek i schronienie dla kilkunastu rodzin uciekających przed wojną oraz zaangażowała się w tworzenie punktów pomocy psychologicznej i miejsc do tkania siatek maskujących dla ukraińskiego wojska. Jest koordynatorem transportów zebranych darów do Ukrainy, często osobiście udając się na tereny objęte konfliktem. Nawiązała kontakt z hiszpańskimi organizacjami oraz sponsorami z terenu Małopolski i Polski, które za jej pośrednictwem przekazywały zebrane dary dla Ukrainy. Iwona Romaniak rozpoczęła również współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz włączyła się w organizację zbiórek krwi w całym regionie.

Młodym Wolontariuszem Roku został Dawid Bober – uczeń Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu. Od 2019 r. wolontariusz w Szkolnym Klubie Wolontariatu LO, strażak ochotnik oraz opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Stary Sącz. Posiada szkolenie z zakresu podstaw prawnych wolontariatu i tytuł Społecznego Instruktora Młodzieżowego Pierwszej Pomocy. Organizator wielu akcji: zbiórki darów dla obywateli Ukrainy, zbiórki w ramach Szlachetnej Paczki i Światowego Dnia Walki z Głodem, koordynator dwóch akcji DKMS oraz akcji oddawania krwi. Jako instruktor młodzieżowy PCK prowadził pokazy oraz szkolenia dla młodzieży, przyczynił się do pozyskania przez Liceum Ogólnokształcące certyfikatu PCK. Łącznie, w roku szkolnym 2021/2022, przepracował jako wolontariusz ponad 365 godzin.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Kaja Kożuch (17 lat) zgłoszona przez Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. Od 2020 roku wolontariuszka w Szkolnym Klubie Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Sursum Corda, współorganizatorka zbiórek darów dla obywateli Ukrainy, aktywnie brała udział w pracach punktów zbiórek i dystrybucji darów. Towarzyszyła uchodźcom podczas wizyt w urzędach, aby sprawnie pomóc uzupełnić niezbędne dokumenty potrzebne do wydania numeru PESEL lub innych świadczeń. Wraz z rodzicami organizowała czas wolny dla rodzin z Ukrainy. Brała udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Łącznie ponad 250 godzin przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022.

Najlepszą Inicjatywą Roku zostało powołanie SIM PCK czyli Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. 14 czerwca 2021 r. podpisano porozumienie z Okręgowym PCK w sprawie utworzenia Szkolnego Koła PCK. We wrześniu 2021 roku zrekrutowano 60 osób. Z tych osób powołano SIM PCK czyli Społecznych Instruktorów Młodzieżowych – 20-osobowy zespół składający się z uczniów z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Grupa zaangażowała się w niesienie pomocy humanitarnej, działalności charytatywnej, a także odniosła sukcesy podczas Mistrzostw Pierwszej Pomocy w powiecie i województwie. Młodzież SIM organizowała zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy, prowadziła dyżur w magazynach żywnościowych, zorganizowała koncert charytatywny na rzecz uchodźców przebywających na terenie powiatu nowosądeckiego. Przekazała 300 sztuk w pełni wyposażonych plecaków dla uczniów oddziałów przygotowawczych oraz przygotowała warsztaty kulinarne dla dzieci z Ukrainy. Grupa SIM PCK organizowała zbiórki żywności w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem, Szlachetnej Paczki. Jest organizatorem I Małopolskiego Maratonu RKO, kursu pierwszej pomocy oraz trzech akcji DKMS. Grupa promuje krwiodawstwo, krwiolecznictwo, ideę humanitaryzmu oraz bezinteresownej pomocy.

Statuetkę i nagrodę odebrała z rąk starosty Marka Kwiatkowskiego Aneta Mamala – nauczycielka w LO w Starym Sączu i koordynator Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

Nagrodę Specjalną Starosty Nowosądeckiego otrzymał Andrzej Lis – członek Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK i prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Starym Sączu. Pan Andrzej jest dawcą krwi od 1974 roku i mistrzem Polski za oddanie łącznie ponad 100 litrów pełnej krwi. Od wielu lat aktywnie włącza się we współpracę z młodzieżą szkolną. Inicjator, założyciel i propagator działalności Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, którego jest prezesem. Obecnie klub liczy około 90 członków, a w ramach jego działalności udało się pozyskać ponad 400 litrów krwi. Obecnie trwa procedura wpisania Andrzeja Lisa do Księgi Guinnessa. Za swoją działalność i systematyczne oddawanie krwi pan Andrzej wielokrotnie był odznaczany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1989), brązowym, srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, odznaką najwyższego odznaczenia jaką może otrzymać krwiodawca jako zasłużony Honorowy Dawca Krwi tj. „Zasłużony dla Zdrowia Narodu (2009), Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, medalem Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku, medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2021).

Drugą Nagrodę Specjalną Starosty Nowosądeckiego otrzymał Dariusz Cieśla – wiceprezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Poprzez PCK pan Dariusz zainicjował akcję pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy polegającą na zbiórce żywności, odzieży, środków higienicznych oraz środków finansowych. Zbiórki te odbywały się w wielu sklepach na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Na starosądeckim rynku stanął też specjalny namiot, w którym można było zostawiać najpotrzebniejsze rzeczy. Akcja pomocowa była skoordynowana z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu. Ponadto specjalne punkty przeznaczone na zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy powstawały także na terenie Nowego Sącza, Muszyny, Krynicy oraz Rytra.

Na zakończenie gali wystąpił Mateusz Mijal – koncertował razem z zespołem Ich Troje oraz był wokalistą takich zespołów jak: Skangur, Dukat oraz Chłopacy. W 2012 roku rozpoczął karierę solową. W 2016 wydał debiutancką płytę „9 lat”, wystąpił podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie w konkursie premier zdobył II miejsce.

Dzisiejsze spotkanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych na czele z jego dyrektor Justyną Tokarczyk, która prowadziła galę.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony