Jak koordynować wolontariatem

(autor Beata Burnus)

Wolontariat akcyjny jest najbardziej popularną formą wolontariatu. Możemy tu wyróżnić akcje:

– charytatywne czyli zbiórki, kwesty, loterie fantowe itp.

– kulturalne np. koncerty, inicjatywy, wystawy, warsztaty itp.

– sportowe np. zawody, imprezy, turnieje, gry miejskie itp.

– naukowe np. festiwale, dni otwarte, konferencje, szkolenia itp.

– interaktywne wyzwania edukacyjne w ramach e-wolontariatu.

Często są łączone i tak np. podczas zawodów sportowych prowadzi się zbiórkę pieniężną do puszek czy podczas wystawy przeprowadza się charytatywną licytację.
W każdym z tych przedsięwzięć potrzebne są osoby, które zaplanują, przygotują i przeprowadzą daną imprezę. Najczęściej bez wolontariuszy, którzy pracują na każdym etapie przygotowania danej akcji nie bylibyśmy w stanie jej dobrze przeprowadzić. Niestety ten rodzaj wolontariatu jest tylko na chwilę, nie jest długofalowy, ponieważ często dotyczy jednej akcji, która jest organizowana pod wpływam często zdarzenia losowego, choroby czy jakiejś imprezy okolicznościowej o różnym zasięgu.
          Ważne jest, aby koordynatorzy danych akcji umieli wychwycić 
i utrzymać wolontariuszy, którzy zgłaszają się do takich inicjatyw. Najlepiej sprawdzi się baza danych wolontariuszy, którzy zgłoszą się do współpracy
z nami. Możemy ją sami przygotować lub też korzystać z już istniejącej np.
w Korpusie Solidarności jeśli nasi wolontariusze są tam zarejestrowani.

         Akcję, którą możemy z powodzeniem przeprowadzić w każdej placówce to loteria. Istotne jest podanie na jaki cel, będzie przeznaczona zebrana kwota pieniężna. Trzeba wcześniej zgromadzić fanty, można pozyskać je od osób
z którymi pracujemy, od sponsorów, sami przygotować np. upiec ciasto, ciasteczka, wykonać ozdoby. Ważne, aby na tym etapie zaangażować jak najwięcej osób. Opracować sposób losowania, wygrywania tu sprawdza się nagroda główna, którą losuje się na końcu spośród wszystkich zakupionych losów.

         Również ciekawą akcją jest organizacja koncertu, możemy zaprosić do swojej placówki np. zaprzyjaźniony chór, zespół muzyczny lub uczniów szkoły muzycznej, którzy z radością zaprezentują swoje umiejętności na większym forum. Wówczas unikniemy dodatkowych kosztów związanych
z wynagrodzeniem artystów.

         Zawsze sprawdzi się również organizacja turnieju (w zależności od możliwości) sportowego, gier planszowych czy gry miejskiej. Duch rywalizacji jest świetnym bodźcem do zapewnienia nam większej liczby uczestników
i  publiczności.

         Cokolwiek zaplanujemy musimy zadbać o dobrą kampanię informacyjną dotyczącą planowanego wydarzenia. Musimy zaangażować lokalne media, portale społecznościowe, wykonać plakaty czy ulotki. Informacja jest kluczem do sukcesu.

         Dla wolontariuszy biorących udział w takich inicjatywach postarajmy się przygotować certyfikaty lub potwierdzenia świadczące o ich pracy na rzecz danej akcji, doceńmy ich choćby w fotorelacji oraz informacją
w sprawozdaniach czy publikacjach relacjonujących wydarzenie.

Art. powstał w ramach projektu Lokalne Partnerstwo dla wolo notariatu – edycja 2021 -2023 w ramach Programu Korpus Solidarności prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony