Jesteśmy gotowi do czwartej fali epidemii. Prezentacja strategii zabezpieczenia Małopolski w zakresie łóżek covidowych

Fundamentem przygotowań do czwartej fali epidemii COVID-19 jest dalsze elastyczne dostosowywanie bazy łóżek „covidowych” do potrzeb, które nieuchronnie będą rosły. Tak jak dotychczas, te działania prowadzone będą w oparciu o ścisłą współpracę z dyrektorami szpitali.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zaprezentował strategię stopniowego zwiększania liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19. Plan ten został również podpisany przez dyrektorów 28 małopolskich placówek medycznych. W prezentacji „Strategii przeciwdziałania epidemii COVID-19 w województwie małopolskim” uczestniczył wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. Podczas spotkania dyrektorzy małopolskich szpitali podpisali plan zabezpieczenia Małopolski w zakresie łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Razem jesteśmy silniejsi

– Razem jesteśmy silniejsi. Ta idea pozwoliła nam przejść przez najtrudniejsze chwile trzeciej fali epidemii i będzie nam towarzyszyła podczaj kolejnej. Wspólnie z dyrektorami małopolskich szpitali opracowaliśmy strategię na najbliższy czas. Jesteśmy przygotowani. Będziemy stopniowo dostosowywać liczbę łóżek „covidowych” do potrzeb. Te już wzrosły, co pokazują nam codzienne raporty. Naszym wspólnym celem jest to, aby dalej bezpiecznie prowadzić Małopolskę przez epidemię, która niestety nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– W pojedynkę idzie się szybciej, ale w zespole idzie się dalej. Małopolska Tarcza Antykryzysowa do tej pory to kwota blisko 220 mln złotych zadedykowana wszystkim szpitalom, które brały aktywny udział w walce z COVID-19. M.in. błyskawiczna decyzja dotycząca zakupu 50 kompletnie wyposażonych ambulansów, które mają na wyposażeniu respiratory transportowe czy urządzenia do masażu serca, pozwoliła, by ratownicy mieli odpowiedni sprzęt do ratowania zdrowia i życia naszych mieszkańców podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

– Chcę podziękować zarówno Panu Wojewodzie, jak i Panu Marszałkowi za to, że wsłuchali się w nasze głosy. Za nami ciężki czas, gdy musieliśmy tworzyć łóżka dla pacjentów z COVID-19. Było to dla nas duże wyzwanie. Namawiamy do zaszczepienia się, bo to jedyna najważniejsza broń przed koronawirusem. Chcemy, aby procent wyszczepienia był jak najwyższy, bo wtedy jesteśmy bardziej bezpieczni – mówi dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie Anna Czech.

– Pracuję w ochronie zdrowia już ponad 40 lat i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, w której uzgadniamy: nie przekazujemy polecenia, ale uzgadniamy to, co ma być. Nie możemy zmarnować czasu po trzeciej fali i przed kolejną. Cieszę się, że powstała strategia na IV falę. Nie będziemy tracili już czasu na szukanie miejsca dla pacjentów. To wielka zasługa władz Małopolski, Pana Wojewody i Pana Marszalka podsumowuje dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Jerzy Friediger.

Rekordy trzeciej fali

Wiosenne miesiące tego roku nie były łatwe dla Małopolski. Trzecia fala koronawirusa SARS-CoV-2 przyniosła ogromną liczbę zakażeń i zachorowań na COVID-19. Największy dzienny przyrost miał miejsce 1 kwietnia 2021 roku i wyniósł 3067 nowych przypadków. Rekordową liczbę pacjentów z COVID-19 – 3051 – zanotowaliśmy 10 kwietnia. Trzy dni później padł też rekord zajętych respiratorów. Ich zastosowania potrzebowało 413 pacjentów.

– Bieżąca analiza i szybka reakcja na zmieniającą się sytuację zapewniły wszystkim chorym miejsca w placówkach medycznych. Utworzyliśmy szpitale tymczasowe, które powiększyły bazę łóżek dla pacjentów z COVID-19. W szczytowym momencie trzeciej fali dysponowaliśmy 4282 łóżkami oraz niemal 500 respiratorami. Stanęliśmy w obliczu konieczności sięgnięcia po najgłębsze rezerwy. To był ogromny wysiłek całej służby zdrowia. Dziękuję wszystkim, dzięki którym przetrwaliśmy tamten trudny okres – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Strategia na trudne czasy

Plan zabezpieczenia województwa małopolskiego w łóżka dla pacjentów z COVID-19 w przypadku wzrostu liczby pacjentów zakażonych opracowany został w ujęciu subregionalnym i dotyczy stopniowego zwiększania liczby łóżek w obliczu IV fali epidemii wirusa SARS-CoV-2. Obejmuje następujące subregiony i powiaty województwa małopolskiego:

 • Kraków (m. Kraków, powiaty: krakowski, wielicki, miechowski, proszowicki),
 • Małopolska Zachodnia (powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki),
 • sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski),
 • tarnowski (m. Tarnów, powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski),
 • podhalański (powiaty: tatrzański, nowotarski, suski, myślenicki).

W strategii uwzględnione zostały również łóżka dla najmłodszych pacjentów. Plan obejmuje cztery szpitale, w tym trzy zlokalizowane w subregionie krakowskim oraz jeden w subregionie tarnowskim. W sytuacji znaczącego wzrostu liczby zakażeń i hospitalizacji pacjentów pediatrycznych baza łóżek dla dzieci z potwierdzonym COVID-19 zostanie zwiększona łącznie do 67 łóżek, w tym 3 łóżek respiratorowych.

Na podstawie obowiązujących decyzji Wojewody Małopolskiego łóżka dla pacjentów dorosłych z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 zabezpiecza obecnie 35 szpitali. Łączna liczba łóżek dla wskazanych pacjentów wynosi 172.

Aktualnie stan zabezpieczenia łóżek dla dorosłych pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 można uznać za wystarczający na potrzeby województwa małopolskiego z uwagi na obecnie szybką diagnostykę zakażeń, wykorzystanie testów antygenowych oraz rozwiniętą sieć laboratoriów diagnostycznych w zakresie SARS-CoV-2.

Sześć kroków

Główne działania skoncentrowane będą na stopniowym rozwijaniu bazy łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem.

– Przygotowany plan opiera się na uzgodnionej ze szpitalami koncepcji elastycznego zabezpieczenia łóżek „covidowych” na wypadek zwiększonej liczby zakażeń koronawirusem w kolejnych sześciu etapach. Będą one uruchamiane przy ok. 75-80% zajętości łóżek dostępnych dla pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Plan w zakresie etapowego zwiększania liczby łóżek w ujęciu subregionalnym będzie stanowił podstawę do wydawania decyzji i poleceń dotyczących zwiększania bazy łóżkowej dla pacjentów w województwie małopolskim – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

Etap I obejmował 9 wytypowanych szpitali województwa małopolskiego, w tym szpital tymczasowy w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK) w Krakowie.

Stan zabezpieczenia łóżek dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na I etapie wynosił 270 łóżek, w tym:

 • 227 łóżek dla osób z potwierdzonym COVID-19,
 • 43 łóżka OIT.

Na II etapie do zabezpieczania łóżek „covidowych” włączonych zostanie dodatkowo 10 szpitali, tj.:

 1. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie,
 3. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie,
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,
 5. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach,
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju,
 7. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
 8. Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego,
 9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Stan zabezpieczenia łóżek dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na II etapie będzie wynosił 604 łóżka, w tym:

 • 539 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19,
 • 65 łóżek OIT.

Aktualnie jesteśmy właśnie w tej fazie – wydawane są decyzje zwiększające liczbę łóżek przewidzianą dla etapu I.

Na III etapie do zabezpieczania łóżek „covidowych” włączone zostaną dodatkowo
2 szpitale, tj.:

1. Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.,

2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Stan zabezpieczenia łóżek dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na III etapie będzie wynosił 892 łóżka, w tym:

 • 817 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19,
 • 75 łóżek OIT.

Stan zabezpieczenia łóżek dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na IV etapie będzie wynosił 1 169 łóżek, w tym:

 • 1 068 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19,
 • 101 łóżek OIT.

Na V etapie do zabezpieczania łóżek dla pacjentów z COVID-19 włączonych zostanie dodatkowo 8 szpitali, tj.:

 1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 2. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie,
 3. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.,
 4. Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
 6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
 7. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,
 8. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie.

Stan zabezpieczenia łóżek dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na V etapie będzie wynosił 1 654 łóżka, w tym:

 • 1 537 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19;
 • 117 łóżek OIT.

Na VI etapie do zabezpieczania łóżek dla pacjentów z COVID-19 włączony zostanie dodatkowo Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Stan zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach na VI etapie będzie wynosił 2 198 łóżek, w tym:

 • 2 054 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19,
 • 144 łóżka OIT.

Tlenoterapia ratująca życie

Choroba COVID-19 w około 80-90% przypadków przebiega łagodnie, jednak część chorych wymaga hospitalizacji, gdyż rozwija się u nich wirusowe zapalenie płuc. Jego efektem jest ostra niewydolność oddychania. Z tego też powodu w terapii COVID-19 to właśnie tlen okazuje się szczególnie skutecznym lekiem.

– Tlen jest lekiem strategicznym, którego ciągłość dostaw nie może zostać zachwiana. W Małopolsce dobowe zużycie tlenu obecnie oscyluje wokół 13 ton ciekłego tlenu. Jak pandemia pokazała, z każdą kolejną falą zużycie tlenu wzrastało do niespotykanych dotychczas rozmiarów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

I tak podczas szczytu:

 • I fali – maksimum zużycia tlenu ciekłego wyniosło 28 ton na dobę,
 • II fali – maksimum zużycia tlenu ciekłego wyniosło 36 ton na dobę,
 • III fali – maksimum zużycia tlenu ciekłego wyniosło 63 tony na dobę.

Ze względu na wagę tlenoterapii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło kwotę 54 mln zł na budowę/rozbudowę instalacji tlenowych w szpitalach. Z tej kwoty do Małopolski trafiło 4,7 mln zł. Została ona rozdysponowana na 15 małopolskich szpitali. Z drugiej puli dofinansowania (2,27 mln zł), realizowanej bezpośrednio w partnerstwie Ministerstwa Zdrowia ze szpitalami, dofinansowanie na rozbudowę instalacji tlenowych otrzymały kolejne szpitale.

W listopadzie 2020 r., we współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i wojewódzkich koordynatorów ds. zaopatrzenia w tlen, powstał pomysł utworzenia wojewódzkich banków tlenu. Małopolskie banki tlenu zlokalizowane są na terenie Krakowa, Dąbrowy Tarnowskiej i Rabki-Zdroju.

Są one rezerwowym źródłem tlenu medycznego, do wykorzystania w sytuacji zagrożenia, wynikłej z awarii źródła zasilania w tlen medyczny szpitala, problemów logistycznych z dostarczeniem tlenu itp.

Szczepienia mają sens

Ostatnie dni pokazały wzrost zachorowań na COVID-19. W Małopolsce liczba pacjentów z COVID-19 wczoraj wyniosła 139 i z dnia na dzień sukcesywnie rośnie. Dla przypomnienia – jeszcze 20 lipca było ich tylko 20, a tydzień temu – 20 września – 123.

Spośród 139 hospitalizowanych 14 wymaga zastosowania respiratora. Aktualnie na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego uruchomione zostały 524 łóżka „covidowe”, w tym 43 to łóżka respiratorowe.

Największą grupę pacjentów z COVID-19 stanowią osoby niezaszczepione. Jeśli chcemy uniknąć powtórki z trzeciej fali, musimy się szczepić.

Nadal wśród gmin z najmniejszą wyszczepialnością znajdują się samorządy z południa Małopolski, m.in. Biały Dunajec, Czarny Dunajec i Szaflary, których mieszkańcy zaszczepili się zaledwie w 21-23%. Najlepiej w statystykach wypada Kraków, gdzie zaszczepionych w pełni jest prawie 64% mieszkańców.

Wśród 75 potwierdzonych dziś w Małopolsce nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2, 32 dotyczą Krakowa, a 8 powiatu nowotarskiego.

– W Małopolsce wykonano ok. 3,2 mln szczepień. Aktualnie niespełna 1,5 miliona Małopolan może czuć się bezpiecznie dzięki przyjęciu obu dawek szczepionki lub szczepionki jednodawkowej. Dziękuję im za to! Dalej konsekwentnie apelujemy: SZCZEPMY SIĘ! To dla nas wszystkich bardzo ważna i wspólna sprawa – zaznacza wojewoda Łukasz Kmita.

źródło/fot/grafiki: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony