“Jo jes Bryjowiocek”

Do Powiatowej Fonoteki trafiła dziś płyta “Jo jes Bryjowiocek” Regionalnego Zespołu “Starosądeczanie”. Przedstawicielom zespołu wręczył ją starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. To już 176. pozycja nagrana w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu w ramach Powiatowej Fonoteki, gromadzącej muzyczne dokonania twórców ludowych Sądecczyzny.

– W ten sposób zachowujemy naszą tradycję i kulturę dla przyszłych pokoleń – podkreśla starosta Marek Kwiatkowski. – Jesteśmy w tym konsekwentni i wiemy, że nie można zrobić choćby krótkiej przerwy w dbaniu o to nasze dziedzictwo. Kultury ludowej nie da się bowiem odtworzyć w kilka lat. Jeśli zaginie, to może zaginąć bezpowrotnie.

Regionalny Zespół “Starosądeczanie” istnieje od 2006 r. Działa przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu i wspierany jest przez Starosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji “Malowana Skrzynia”. Prezentuje tańce, śpiew i muzykę Lachów Sądeckich. W swoim repertuarze ma kilka widowisk, w których przybliża tradycje i zwyczaje związane z Sądecczyzną. Prezentuje je na krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach.

Wydania płyty gratulowała Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 100 egzemplarzy albumu przekazał zespołowi Krzysztof Szewczyk – dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.

– Jestem wzruszona. Mam 73 lata i to jest mój debiut płytowy – podsumowała Antonina Rój z Regionalnego Zespołu “Starosądeczanie”.

Fot. Paweł Szeliga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony