Klub Seniora działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej

Klub Seniora działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej zgłasza udział do
konkursu „ Najlepsza akcja wolontariacka 2022”. W uzasadnieniu informuje się, że 20 członków
naszego klubu angażuje się w ochotniczą, dobrowolną, świadomą i bezinteresowną pomoc na rzecz
dzieci niepełnosprawnych. Każdego roku 5maja obchodzony jest Dzień Godności z
Niepełnosprawnością Intelektualną zapoczątkowany we Francji w 1990 roku, a w Polsce obchodzony
od 1999 roku.
W tym dniu członkowie Klubu Seniora organizują uroczyste spotkanie dla dzieci głęboko
upośledzonych z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Gromadka” z Nowego
Sącza, który prowadzi dyr. Marta Kuropeska. W ośrodku tym przebywa dwóch uczniów z naszej wsi.
Wcześniejsze spotkania odbywały się na stadionie „Skalnika”, później w restauracji Florencja. W
ostatnim roku uroczyste spotkanie dla trzynastu dzieci i ich opiekunów odbyło się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkie. Dyr. Szkoły Mariusz Popiela przygotował dla dzieci konkursy,
a młodzież część artystyczną. W spotkaniu brała udział młodzież z wolontariatu wraz z opiekunem ks.
proboszczem Januszem Potokiem. Naszym celem jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,
kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Jesteśmy przekonani, że
spotkanie, które celowo zaplanowaliśmy przyniosło skuteczny efekt. Honorowy patronat nad
obydwoma spotkaniami obejmuje Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek i wręcza dzieciom
upominki.
Drugie spotkanie, które Klub Seniora organizuje dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Kamionka Wielka odbywa się w grudniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 dzięki życzliwości dyr.
Izabeli Zaczyk. Z tej okazji szkołę odwiedzają Motomikołaje, obdarowują 22 dzieci bogatymi
paczkami, a 20 członków klubu przygotowuje obiad dla zebranych nie brakuje też pierogów, w
których specjalizują się członkinie klubu. W spotkaniu bierze udział około 90 osób. Młodzież szkolna
skupiona w wolontariacie i chórze przygotowuje montaż słowno-muzyczny wprowadzający nastrój
bożonarodzeniowy. Pomocą służą nam sponsorzy, a to: Florencja Resto & Bankiet restauracja w
Kamionce Wielkiej, Mr’ Jerry Restauracja & w Nowym Sączu, Zakład fryzjerski Maria w Kamionce
Wielkiej i członkowie KGW z Kamionki Wielkiej. Z wielką radością członkowie naszego klubu niosą
pomoc i angażują się w pracę na rzecz niepełnosprawnych, a naszym działaniom przyświeca motto
„Tyle jesteśmy warci ile z siebie damy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony