Koordynator wolontariusz – ktoś dla innych

Wolontariat kojarzy się z grupą ludzi, którzy z otwartym serce, są zawsze gotowi pomagać innym. Takich widać najczęściej podczas ludzkich dramatów, wszędzie tam, gdzie trzeba poświęcić swój czas, siebie. Jednak, aby ich praca była skuteczna niezbędny jest ktoś, kto będzie nimi zarządzał, wspomagał, czyli koordynator wolontariuszy.

– Koordynator wolontariusz to ważna i niezbędna osoba w naszej organizacji – mówi Halina Rams wiceprezes Sursum Corda Nowy Sącz. – Jego rola jest ogromna bo organizuje pracę innych, ale również ją nadzoruje. Obecnie Sursum Corda (łac. W górę serca) prowadzi przede wszystkim szkolne kluby wolontariuszy w Nowym Sączu, powiecie nowosądeckim oraz limanowskim. W sumie to jest 1497 osób, którymi kieruje 37 koordynatorów. To trudna praca i do tego bezpłatna. To muszą być ludzie, i są, którzy chcą poświęcić  swój wolny czas po godzinach dla innych i do tego bezpłatnie, dla satysfakcji. Cieszy, że trafiają do nas przede wszystkim młodzi ludzie. Obserwujemy ich, jak się zmieniają pod wpływem pracy, którą wykonują. W naszej, wolontariackiej pracy rola koordynatora jest ogromna. Bo to on organizuje działania podczas akcji, nadzoruje wspomaga, współpracuje, stwarza przyjazną atmosferę, a często nie jest łatwo.

Jak mówi Halina Rams dobrze zarządzany zespół wolontariuszy, którzy są zadowoleni ze swojej pracy, to połowa sukcesu. Zarządzanie wolontariuszami to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Koordynator musi motywować, zapobiegać i łagodzić konflikty, bo takie też się zdarzają. Koordynator wolontariusz to jest ktoś, kto ma do tego predyspozycje, przekonanie, musi lubić ludzi, jest najbliżej wolontariuszy.

Koordynator wolontariuszy powinien m.in. być otwarty na innych, to także empatia, słuchanie, odpowiednie przydzielanie zadań, nadzorowanie, czy też nagradzanie.

Obowiązki koordynatora

 • zidentyfikowanie potrzeb organizacji,
 • prowadzenie spotkań i naboru wolontariuszy,
 • pilnowanie kwestii formalnych (umowa/porozumienie, ubezpieczenie, zapoznanie z kulturą organizacyjną),
 • przygotowanie miejsca pracy i niezbędnych narzędzi,
 • zaplanowanie i zorganizowanie szkoleń,
 • wdrożenie i przygotowanie wolontariuszy do pracy,
 • opracowywanie harmonogramów pracy,
 • nadzorowanie pracy wolontariuszy i dbanie o ich rozwój,
 • dbanie o dobre relacje w grupie oraz twórczą atmosferę pracy,
 • przeprowadzanie spotkań okresowych i podsumowujących,
 • ewaluacja pracy wolontariuszy,
 • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony