Milion złotych na remonty w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym!

W tym roku dyrekcja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego na remonty kolejnych budynków wyda milion zł. Obecnie trwa gruntowna modernizacja garaży, a niebawem rozpocznie się montaż nowego ogrodzenia wokół terenu głównej siedziby przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu.

– Sukcesywnie remontujemy zaniedbane budynki znajdujące się na terenie bazy sądeckiego pogotowia. – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Dwa lata temu został wyremontowany duży budynek garażowy. Zrobiliśmy to pomimo niesprzyjających warunków – pandemii i lockdownu. Koszt tego remontu to ponad dwieście tysięcy złotych. Kilka miesięcy temu została wyremontowana część kolejnego budynku garażowego, w którym znajdowały się między innymi stare instalacje, a ściany i podłogi wymagała pilnego odnowienia, a i dach pozostawiał wiele do życzenia. Roboty modernizacyjne pochłonęły 330 tysięcy złotych.

Wszystkie te prace to kontynuacja założeń Programu naprawczego wdrożonego w Pogotowiu w 2019 roku po objęciu funkcji dyrektora przez Bożenę Hudzik.

– Obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap remontu budynku garażowego, który w ubiegłym roku został wyremontowany na zewnątrz. Teraz robimy środek – mówi dyrektor SPR Bożena Hudzik. – To koszt około czterystu tysięcy złotych. W najbliższym czasie będziemy również wymieniać całe ogrodzenie. To pochłonie kolejne czterysta tysięcy złotych.

Warto dodać, że dobiegają końca prace remontowe wewnątrz budynku Podstacji w Krynicy-Zdroju (koszt ok. 70 tys. zł), a w tegorocznych planach dyrektor Pogotowia ma również malowanie pomieszczeń w trzech kolejnych podstacjach.

Pieniądze na remonty pochodzą z budżetu Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony