Milion złotych na rewitalizację zabytku. Trzeba go tylko wskazać

Od 8 sierpnia do 5 września mieszkańcy Małopolski będą mogli zgłaszać swoje propozycje do konkursu “Nasz Zabytek”. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski obiekt może zostać zrewaloryzowany i zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Najlepszy projekt uzyska dofinansowanie o wartości miliona złotych od organizatora konkursu – Fundacji Most the Most.

Fundacja jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku polegającą na wsparciu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Konkurs ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, by docelowo objąć każde z nich. Podzielony jest na dwie części – wybór jednego zabytku w województwie oraz wybór pomysłów na jego nową funkcję społeczną. Wskazywać można wyłącznie zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, stanowiące własność publiczną. Formularz zgłoszeniowy od 8 sierpnia będzie dostępny na stronie: https://www.webankieta.pl/ankieta/676976/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony