Organizacje pozarządowe jednak z większą ilością pieniędzy

Radni przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi. To drugie już podejście do podjęcia tej uchwały. Po tym, jak pod koniec ubiegłego roku okazało się, że miasto przeznaczy na ten cel o 140 tys. zł mniej niż w roku poprzednim, przedstawiciele organizacji pozarządowych wystosowali pismo do sądeckich radnych z prośbą o interwencję.

Projekt ponownie wrócił pod obrady. W tym roku, ze względu na oszczędności, współpraca została ograniczona tylko do siedmiu obszarów (z pominięciem oświaty i wychowania, turystyki, upowszechniania kultury, zarządzania kryzysowego i ekologii)

W ramach autopoprawki do projektu przeznaczono dodatkowe 50 tys. zł na zadania o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony