„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – – nabór do programu.

Wycieczki to sposób na poznawanie świata. Pozwalają na rozwój edukacyjny poza klasą Wizyty w muzeach, galeriach sztuki, parkach narodowych, instytucjach naukowych i innych miejscach edukacyjnych pozwalają uczniom zdobyć wiedzę w sposób praktyczny i angażujący. Dzieci mogą zobaczyć na własne oczy to, o czym uczą się w szkole, co często pomaga lepiej zrozumieć i zapamiętać informacje. Takie wycieczki wpływają pozytywnie na rozwój zainteresowań odkrycie nowych pasji. Bez wątpienia na wycieczkach dzieciaki integrują sie rozwijają swoje umiejętności interpersonalne. Wycieczki pozwalają na zdobycie praktycznych doświadczeń, wspomagają samodzielność i odpowiedzialność. To wreszcie relaks i inspiracja na przyszłość. Wycieczka z drugiej strony jest przedsięwzięciem logistycznym, finansowym, który często dzieli klasy i rodziców nie tylko w związku z wyborem terminu kierunku ale również gromadzeniem określonych środków finansowych. Odpowiedzią na problem z organizacją wycieczek staj się nowa propozycja Ministerstwa Edukacji.

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – to nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków. W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów i różnego typu zajęć edukacyjnych, kulturalnych dla przedszkolaków. Przekażemy organom prowadzącym, instytutom badawczym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym w sumie na obie inicjatywy 70 mln zł. Już od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną. Koszty wyjazdu będą mogły zostać pokryte z budżetu państwa w 100 proc. „Podróże z klasą” – to nowe przedsięwzięcie, dzięki któremu uczniowie będą mieli okazję poznać polską tradycję, kulturę oraz osiągnięcia nauki.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie w programie wycieczki wizyty w: muzeum, galerii sztuki, teatrze, operze, filharmonii, centrum nauki, skansenie lub innej instytucji kultury (zwane punktami edukacyjnymi). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli pojechać na wycieczki, w czasie których odwiedzą punkty edukacyjne wybrane przez organizatorów. Dofinansowanie obejmie m.in. transport, nocleg, wyżywienie i koszty biletów do punktów edukacyjnych związanych z kulturą takich jak muzea, galerie, teatry. W 2024 r. na ten cel MEN przeznacza 60 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca 2024 r. i potrwa do wyczerpania puli środków finansowych. Wniosek może złożyć organ prowadzący za pośrednictwem udostępnionego formularza pod adresem: https://ksdo.gov.pl/. O otrzymaniu środków zdecyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego formularza.
Finansowane będą wyjazdy organizowane przez szkołę w terminie od września do 15 grudnia 2024 r., których program będzie obejmował obowiązkowe punkty :

 • w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej trzy punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki czterodniowej – co najmniej czterech punktów edukacyjnych,
 • w przypadku wycieczki pięciodniowej – co najmniej pięciu punktów edukacyjnych.

W ramach wycieczki należy zrealizować minimum jeden punkt edukacyjny danego dnia (muzeum, galeria sztuki, teatr, opera, filharmonia skansen centrum nauki lub inna instytucja kultury) Miejsce jest dowolne. Środki mogą być wydane na przejazd, bilety, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów w czterech grupach wiekowych:
I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
II grupa – klasy IV-VI ze szkół podstawowych,
III grupa – klasy VII-VIII ze szkół podstawowych,
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe.
Szkoła otrzyma finansowanie w wysokości nawet do 100 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na: wycieczkę dwudniową – do 20 tys. zł, wycieczkę trzydniową – do 30 tys. zł, wycieczkę czterodniową – do 40 tys. zł, wycieczkę pięciodniową – do 50 tys. zł. W przypadku pokrycia całkowitego kosztów wycieczki nie jest wymagany wkład własny.

„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nowy program ministra od 26 czerwca 2024 r.

„Kto ty jesteś? – Polak mały”  to nowy program Ministra Edukacji dla przedszkolaków. Komunikat Ministra Edukacji u ustanowieniu programu zostanie podpisany na początku czerwca, a nabór wniosków ruszy 26 czerwca br. i potrwa do 17 lipca 2024 r. W ramach programu, zostaną przekazane środki finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O środki finansowe ubiegać mogą się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu:

 • ,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł.
  Szczegółowe informacje:
 • Informacje w sprawie przedsięwzięcia uzyskać można w Departamencie Komunikacji (MEN), e-mail: podrozezklasa@men.gov.pl, nr telefonu:(22) 34 74 843, (22) 34 74 281, (22) 34 74 459, (22) 34 74 680 (w godzinach otwarcia urzędu).

Komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia, wzory wniosków, pełnomocnictw: KLIK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony