Ponawiamy apel do hodowców drobiu!

W związku z ogniskami ptasiej grypy występującymi na terenie Powiatu Nowosądeckiego publikujemy Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.

„W związku ze stwierdzonymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz bardzo licznymi ogniskami tej choroby na terenie całego kraju, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, w tym:

– zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych,

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,

– nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

– dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy,

– utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

– przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami,

– nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

– oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,

– zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych:

– zwiększona śmiertelność,

– spadek pobierania paszy i wody,

– spadek nieśności,

– objawy nerwowe,

– biegunki

– sinicy, wybroczyn.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne. Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej Powiatowy Lekarz Weterynarii.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony