Porozumienie z leśnikami podpisane
W w Starostwie Powiatowym zostały podpisane porozumienia w sprawie nadzoru nad lasami. W spotkaniu wzięli udział szefowie nadleśnictw z naszego regionu.

  • Dziękuję za tak dobrą wieloletnią współpracę i sprawowanie opieki nad lasami – powiedział starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – W Powiecie Nowosądeckim jest ponad 65 tysięcy hektarów lasów, co stanowi 44,3% powierzchni Powiatu. Z tego 28,3 tysiąca hektarów to lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa, czyli należące do osób prywatnych. Poszczególne Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień sprawują nad nimi nadzór.
  • Właściciel lasu, chcąc dokonać wyrębu, nasadzeń czy zabiegów pielęgnacyjnych, może uzyskać fachową pomoc od leśników – mówi Stanisław Ryba, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. – Ale ma też obowiązki wynikające z ustawy i właśnie do leśników należy sprawdzanie, w jaki sposób są one wypełniane.
    Porozumienie podpisali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz – Rafał Tokarz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna – Stanisław Michalik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa – Wojciech Kurzeja i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice – Józef Legutko.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony