Powstaje Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie poświęcone tworzeniu Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do 2030 roku. Gości powitał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Strategię przygotowuje Wydział Rozwoju Konsorcjum firm: Fundacja Miesz(k)aj Lokalnie i Utila sp. z o.o.

– W dokumencie zostaną zawarte między innymi strategiczne inwestycje mające wpływać na rozwój Sądecczyzny w kolejnych latach – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Nie chodzi jedynie o infrastrukturę drogową, ale też o szkolnictwo, rolnictwo, zagospodarowanie przestrzeni, kulturę, ochronę zdrowia, rynek pracy czy rozwój przedsiębiorczości. Ważnym aspektem jest również jakość powietrza, szczególnie w okresie zimowym czy ochrona przyrody.

Eksperci dokonają oceny silnych i słabych stron Powiatu oraz dokładnie opiszą cele strategiczne i operacyjne, uwzględniając finansowanie poszczególnych przedsięwzięć. Strategia, nad którą prace trwają od wielu miesięcy, powinna być gotowa w tym roku.

W spotkaniu i dyskusji wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, wójtowie z Sądecczyzny, szefowie komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego, sekretarz Powiatu Monika Dziedzina, prorektor PWSZ  dr Marek Reichel, prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej Paweł Kukla, dyrektorzy jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego, przedstawiciele przedsiębiorców.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony