Przed sesją Rady Miejskiej

Dzisiaj sesja Rady Miejskiej Nowego Sącza. Zanim jednak rozpoczęła obrady przewodnicząca Iwona Mularczyk podczas konferencji prasowej przedstawiła sprawy jakimi powinni radni się zająć.

– Podczas sesji chcemy przedstawić projekt uchwały związany z gospodarowaniem wodami w Nowym Sączu. – mówiła Iwona Mularczyk. – Mam nadzieję, że ten projekt dokumentu znajdzie się dzisiaj w porządku obrad i radni za nim zagłosują by pokazać jak ważnym problemem dla mieszkańców Nowego Sącza są cieki wodne, a szczególnie ich drożność. Ostatnie przypadki pokazały, że przy nagłych opadach, nawet te najmniejsze strumyki powodują podtopienia i duże szkody.

Jak dodała Iwona Mularczyk projekt uchwały został bardzo mocno wsparty przez mieszkańców miasta.

– Wraz z radną Iloną Orzeł spotkaliśmy się z sądeczanami, których dotknął żywioł – dodała przewodnicząca RM. – Mówiliśmy, że możemy przygotować dokument, który będzie pokazywał, że cieki wodne w Nowym Sączu to problem wspólnoty samorządowej. Uchwała została przygotowana w oparciu o prawo wodne. Mieszkańcy zbierali podpisy, a w rozmowach z nami, na różnych osiedlach, mówili że po raz pierwszy spotykają się w taką sytuacją, że taki dokument ma powstać. Mam nadzieję, że ta uchwała zyska uznanie radnych, a pan prezydent przekaże go do Wód Polskich, jako akt prawa miejscowego. Warto dodać, że z mieszkańcami Nowego Sącza spotkali się również inni radni jak Wojciech Piech, Janusz Kwiatkowski czy Artur Czernecki i wszędzie oczekiwano na takie zadziałanie.

– Problem jest ogromny, bo krzywdę ludziom robią nie tylko te duże rzeki, ale również te małe – dodała Ilona Orzeł – Chcemy wyjść naprzeciw mieszkańcom, którzy doznają skutków podtopień. Ludzie boją się nie tylko o swoje mienie, ale również o zdrowie i życie. Nigdy nie wiemy, co przyniesie kolejna gwałtowne burza. Stąd ta inicjatywa, która została zainicjowana po wielu rozmowach z mieszkańcami miasta. Było wiele pytań, ale też negatywnych emocji, bo to jest tak ważna sprawa.

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk powiedziała również, że chce poszerzyć porządek obrad sesji o informację związaną z obsługą kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony