Przybyli ze 125 krajów, aby pracować w Małopolsce

W naszym regionie legalnie pracują przedstawiciele 125 krajów świata. Wśród nich największą grupę stanowią Ukraińcy. Za nimi inni przybysze ze wschodu: Białorusini, Gruzini i Rosjanie. Piąte miejscu, pod względem liczebności w małopolskich rejestrach ZUS, zajmują Hindusi. Liczba cudzoziemców w regionie wciąż rośnie i wynosi 70,2 tys.

Na koniec czerwca 2021 r. liczba osób o innej narodowości niż polska, zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w małopolskich ZUS, to 70,2 tysiąca.Tak wysokich wartości nie notowano dotychczas w regionie. To o ponad 10 tys. więcej w porównaniu do czasu sprzed pandemii i o niemal 4 tys. więcej niż kwartał wcześniej. W lutym 2020 r. było 60,1 tys. obcokrajowców. Natomiast pod koniec marca 2021 r. ich liczba sięgnęła 66,3 tysięcy.Spadek liczby pracujących cudzoziemców można było zaobserwować jedynie po ogłoszeniu epidemii Covid-19. Na koniec czerwca 2020 r. ich liczba w rejestrach ZUS zmniejszył się do 54,7 tysiąca.

Cudzoziemcy w kraju

Liczba obcokrajowców rośnie również w całym kraju. W czerwcu tego roku wyniosła ona 818,8 tys. Wzrosła w stosunku do lutego 2020 r. o 148,6 tys., a w stosunku do maja 2021 r. – o 22,0 tys.

„Myślę jednak, że pomimo negatywnych następstw Covid – 19 mamy obecnie powody do optymizmu. Świadczą o tym wszystkie dostępne dane. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba płatników składek, liczba ubezpieczonych i liczba cudzoziemców. To przełoży się na lepszą sytuację finansów państwa” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Nie tylko Ukraińcy

Wśród cudzoziemców w Małopolsce ponad 71 proc. stanowią obywatele Ukrainy. Na 31 czerwca 2021 r. było ich ponad 50 tysięcy (w Krakowie niemal 32,4 tys., w Nowym Sączu przeszło 10,2 tys., w Chrzanowie – 4,8 tys., natomiast w Tarnowie – prawie 2,6 tys.). Co oznacza, że w ostatnim kwartale przybyło 3 tys. przedstawicieli tego państwa. Poza Ukraińcami w naszym województwie liczną grupę cudzoziemców stanowią Białorusini, których pracuje 2,8 tys. w regionie. Dalsze miejsca zajmują Gruzini (1,7 tys.) i Rosjanie (1,3 tys.). W rejestrach małopolskich placówek ZUS nie brakuje również przybyszów z bardziej odległych państw. W Krakowie jest liczna grupa Hindusów – 1,3 tysiąca. W sądeckiej placówce zgłoszono ponad 50. Nepalczyków, w chrzanowskiej zaś kilkudziesięciu obywateli z Bangladeszu i Filipin. W Tarnowie natomiast pracuje kilkunastu Chińczyków i Afgańczyków.

Większość to pracownicy

Spośród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 44,5 tys. to pracownicy, a 2 tys. to prowadzący własną działalność. Pozostali są zatrudnieni na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. umowach zlecenia.


Liczba obcokrajowców luty 2020 r.Liczba obcokrajowców marzec 2021 r.Liczba obcokrajowców czerwiec 2021 r.
Oddział ZUS w Chrzanowie4 7805 3965 642
Oddział ZUS w Krakowie41 05146 38649 121
Oddział ZUS w Nowym Sączu11 83811 80612 301
Oddział ZUS w Tarnowie2 4202 6773 097

źródło: regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim, grafika: pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony