Psycho-LOGICZNY wybór!

Profil psychologiczny LO w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju to propozycja dla osób, które interesuje ludzka psychika, chcą zgłębiać tajniki umysłu, badać mechanizmy ludzkich zachowań, rozwinąć umiejętności interpersonalne, lepiej rozumieć siebie i innych. Nauka trwa cztery lata, przedmioty rozszerzone to język polski, biologia oraz język angielski.

Uczniowie zapoznają się z różnymi specjalizacjami psychologii: kliniczną, sądową, ekonomiczną, środowiskową, z psychoterapią, psychologią wychowawczą, psychologią reklamy, sportu czy zdrowia.

Zajęcia poprowadzi doświadczona kadra pedagogiczna posiadająca certyfikaty egzaminatorów i weryfikatorów OKE, natomiast zajęcia specjalistyczne oraz warsztaty psychologiczno-pedagogiczne -pedagog szkolna. Zajęcia odbywają się w klasopracowniach przedmiotowych, wyposażonych w tablice multimedialne i sprzęt spełniający wszelkie standardy nowoczesnego nauczania.

Profil oferuje udział w Programie Erasmus+, Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach, min. Olimpiadzie Języka Polskiego, Olimpiadzie o Indeks UJ, Olimpiadzie Biologicznej, czy Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Profil pozwala również na realizowanie swoich artystycznych pasji i innych humanistycznych zainteresowań. Przygotowuje z sukcesami do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz przeglądów artystycznych organizowanych przez powiat i miasto. W szkole działają koła wokalne i teatralne. W Bibliotece Szkolnej z czytelnią multimedialną, działającej w Chmurze Molnet uczniowie zrealizują swoje czytelnicze pasje. Można włączyć się w pracę Aktywu Bibliotecznego, wziąć udział w warsztatach biblioterapeutycznych, realizować projekty szkolne, czy środowiskowe, uczestniczyć w Targach Książki, akcjach MEiN, konkursach UJ i innych wyższych uczelni. Profil daje też możliwość realizowania wolontariackich pasji w Szkolnym Wolontariacie, Szkolnym Kole Caritas, Aktywie Bibliotecznym, Liderach Młodzieżowych Promujących Zdrowie, czy Szkolnym Klubie Krwiodawstwa.

Atutem profilu psychologicznego jest współpraca z wyższymi uczelniami, między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, wyjazdy i wycieczki przedmiotowe oraz udział w dodatkowych, wybranych przez ucznia zajęciach, obejmujących edukację psychologiczną, prawną, dziennikarską, tematykę europejską – mówi Maria Aleksander-Pisz, dyrektor ZSP w Krynicy-Zdroju. – Absolwenci tego kierunku zdobędą mocną podstawę do kontynuowania nauki na studiach wyższych na kierunkach: psychologia, socjologia, pedagogika, negocjacje i mediacje, dziennikarstwa, marketingu i zarządzania, administracji. Mogą pracować z klientami indywidualnymi i zespołami w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach lub prowadzić własną działalność.

Absolwentów czeka praca w poradniach, ośrodkach leczniczych, sądach, urzędach pracy, Policji, wojsku, Straży Granicznej, ośrodkach doradztwa zawodowego, w reklamie czy mediach.
Profil psychologiczny to nowoczesny kierunek, który daje wiele możliwości. Można zostać psychologiem specjalistą, psychologiem sądowym, managerem personalnym, managerem PR, doradcą zawodowym, trenerem personalnym, coachem lub samodzielnym przedsiębiorcą.

Szczegóły: http://krynica.szkola.pl/zsp/rekrutacja/licea/liceum-psychologiczne/

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony