Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: kolejne inwestycje sportowe i edukacyjne

W piątek w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec. Przed głosowaniami radni wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym.

– Dobiega końca budowa hali sportowej ze strzelnicą w Marcinkowicach. Planowany termin zakończenia prac to 31 października tego roku – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Wykonano już podłogę, zamontowano wyposażenie sportowe. Po wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego dokonano również rozruchu urządzeń grzewczych. Na zewnątrz trwają prace związane z wykonaniem dróg dojazdowych, chodników i parkingów. Przypomnę, że całkowita wartość inwestycji wraz z robotami dodatkowymi wynosi 13.023.820,66 złotych.

Starosta dodał, że kolejną sportową inwestycją będzie przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju wraz z budową nowych elementów infrastruktury sportowej. Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę boiska szkolnego (o wym. 24 m x 15 m), bieżni i pola rzutu kulą oraz utwardzenie części działki budowlanej, przebudowę (w ograniczonym zakresie) boiska szkolnego o wym. 44 m x 22 m, budowę trybun, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzeń boiska, montaż urządzeń sportowych, ławek i koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej. Orientacyjny koszt wykonania robót budowlanych na podstawie kosztorysu  inwestorskiego to 1 165 781,34 zł.

– W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, została zakupiona i zamontowana winda pionowa i platforma schodowa w Zespole Szkół w Marcinkowicach – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. – Wartość dofinansowania z PFRON to 150 tysięcy złotych. Platforma dla niepełnosprawnych zostanie również zbudowana w Bursie Szkolnej w Starym Sączu. Ponadto, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 120 tysięcy złotych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach.

W ostatnich tygodniach, władze Powiatu podpisały umowy:

– o dofinansowanie projektu „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 150 uczniów techników i liceów poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023. Wartość projektu: 82 192,50 zł, dofinansowanie z UE: 95 %;

– o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Starostwo otrzyma 350 000 zł na zakup sprzętu informatycznego i komputerowego;

– o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant  2″ na wsparcie Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie jako szkoły modelowej. W ramach projektu w LO w Grybowie zostanie dokonana transformacja cyfrowa, w tym zakupiony sprzęt komputerowy o wartości 90 000 zł.

Po wysłuchaniu sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego i informacji  o inwestycjach realizowanych na drogach powiatowych (Władze Powiatu Nowosądeckiego wydają miliony na remonty dróg, budowę mostów i poprawę bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl), radni głosowali nad uchwałami. Zapoznali się m.in. z informacją o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2022 roku SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju i SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu oraz informacją o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Nowosądeckiego.

Wyrazili zgodę m.in. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Nawojowej, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2023 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego oraz w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony