Służby gotowe do wakacji i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i turystom

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem było przygotowanie służb i inspekcji do wakacji. Wniosek – Powiat Nowosądecki jest gotowy na wakacje pod względem zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym.

Spotkanie otworzył starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba, a później prowadził Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Przedstawiciele poszczególnych służb omówili m. in.: przygotowanie placówek do przyjęcia dzieci i młodzieży (stan sanitarny bazy noclegowej i ośrodków wypoczynkowych, stan sanitarny basenów i kąpielisk); zapewnienie nadzoru ratowniczego na basenach i w miejscach wyznaczonych na kąpieliska oraz w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Powiatu Nowosądeckiego; zapewnienie pomocy ratowniczo – medycznej na trasach i szlakach turystycznych; zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży podczas organizowanych imprez kulturalno – sportowych, w rejonach wypoczynku oraz zamieszkania, podczas przemieszczania się po drogach oraz szlakach kolejowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Zarządcy dróg przedstawili informacje dotyczącą planowanych prac i remontów dróg, mostów, chodników.

Omówiono także zabezpieczanie przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Nowosądeckiego i przygotowanie służb do ochrony przed powodzią i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony