Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw część II

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stała się przedmiotem badań w pracy magisterskiej pod kierunkiem dr Marka Reichela. Oto kilka wniosków płynących z przeprowadzonych w dwóch fazach badań.

Miasto Stary Sącz mimo iż kojarzone jest przede wszystkim z rozwojem turystyki stawia na interdyscyplinarny rozwój poprzez stwarzanie warunków również w innych sektorach takich jak rolnictwo, usługi czy działalność przedsiębiorstw produkcyjnych.

Strefa Aktywności Gospodarczej umożliwiła kreowanie warunków sprzyjających inwestycji firm produkcyjnych, które mają realny wkład w budżet gminy i pozwalają na zachowanie większej stabilności jednostki.

Liczba i struktura przedsiębiorstw w gminie Stary Sącz ulega zmianom i wahaniom – niewątpliwe przedsiębiorców nie brakuje.

Przedstawiciele firm, choć nie zawsze mieli podstawy teoretyczne – znali literaturę i fachowa terminologie wcielali w życie konkretne praktyczne elementy idei poprzez zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, pomoc w organizacji różnego rodzaju inicjatyw czy działania z zakresu wdrażania ekologicznych rozwiązań. Bardzo często ich rola w znacznym stopniu wykraczała poza przekazanie środków pieniężnych gdyż wchodziła w sferę inicjowania i realizacji konkretnych działań.

W świetle opinii mieszkańców gminy, którzy podobnie jak przedstawiciele przedsiębiorstw nie do końca znali podstawy teoretyczne przedsiębiorcy z terenu gminy w większości swoimi działaniami wykraczają poza swoją podstawowa działalność. Ankietowani dostrzegają inicjatywy podejmowane przez przedsiębiorców służące ogólno pojętemu rozwojowi nie tylko firmy, ale też pracowników i całej lokalnej społeczności. W znacznym stopniu przedsiębiorców cechuje troska o rozwój i wyjście poza produkcję i sprzedaż w stronę korzyści dla jak największej ilości interesariuszy.

Mimo iż prowadzenie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej, jest ogromnym wyzwaniem pozytywnym aspektem staje się odpowiedzialna postawa przedsiębiorców przejawiająca się przede podjętymi działaniami służącymi nie tylko optymalnemu wykorzystaniu zasobów, ale także działaniom z zakresu racjonalnego wpływania na otoczenie i angażowania się w działania lokalne incjatywy.

Co sądzicie o przedsiębiorstwach z Gminy Stary Sącz? Odpowiedzialne czy nie odpowiedzialne?

fot: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony