Stypendia od burmistrza Starego Sącza

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/ akademickim 2021/2022

Informacje ogólne:

W celu wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Stary Sącz kontynuowany jest program stypendialny, którego głównym założeniem jest :

– stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla młodzieży,

– popularyzacja osiągnięć,

– doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej i studenckiej,

– promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte wyniki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”, będącym załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXI/363/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”. Treść „Regulaminu” dostępna jest na stronie:

Stypendium wypłacane będzie w 12 ratach w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. po 500 złotych miesięcznie.

Termin naboru i miejsce składania wniosków :

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 15 maja 2021 r. i kończy 30 czerwca 2021 r.

Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ( w godzinach pracy Urzędu ). Informacje pod numerem telefonu: 18 446 02 71, 446 02 72, 449 77 53.

Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, ewentualnie składać osobiście – w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie stypendium”.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

WAŻNE

W związku z nadal trwającą epidemią wirusa SARS COV-2 w dalszym ciągu zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, i o ile to możliwe o zapoznanie się z treścią „Regulaminu” na stronie internetowej oraz elektroniczne pobranie wniosku. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami telefonów.

REGULAMIN_PRZYZNAWANIA_STYPENDIUM

Wniosek_o_przyznanie_stypendium

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Sposób przeprowadzenia naboru:

Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie weryfikacji złożonych wniosków przeprowadzi Komisja Stypendialna.
O wynikach prac komisji wszyscy beneficjenci zostaną poinformowani indywidualnie.

źródło/fot.: stary.sacz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony