Święto Dzieci Gór – międzynarodowy festiwal dziecięcych zespołów regionalnych

Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie – podczas wspólnej zabawy – zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników.

Główną zasadą festiwalu jest “uczyć przez zabawę”. Impreza nie ma charakteru konkursowego. Programy zespołów powinny być przystosowane do wieku i możliwości interpretacyjnych dziecka, a ich podstawę powinny stanowić dziecięce gry i zabawy charakterystyczne dla danego regionu.

Uczestnicy festiwalu (6 zespołów polskich i 6 zagranicznych) łączone są w pary kamrackie wspólnie biorące udział w koncertach i imprezach towarzyszących, co stwarza dzieciom możliwość bliższego poznania się w codziennym festiwalowym życiu oraz nawiązania bardziej bezpośrednich kontaktów.

Każda para zespołów ma swój “dzień narodowy”. W tym dniu podczas głównego koncertu zespoły są inicjatorami wspólnej zabawy z udziałem widowni, a także mają okazję do zaprezentowania kultury swojego kraju i regionu w różnych, wybranych przez siebie, formach działań pozascenicznych (kuchnie narodowe, wystawy, kiermasze, prezentacje uliczne itp.)

Podczas tygodnia festiwalowego każdy zespół polski zaprasza swojego partnera do swojej rodzinnej miejscowości. Uczestnicy zagraniczni poznają środowisko w jakim na co dzień żyją ich nowi polscy przyjaciele – ich domy, rodziny, kolegów…

Podczas koncertu finałowego wszystkie zespoły realizują wspólny program sceniczny, podporządkowany jednej określonej idei. Taka formuła koncertu pozwala w praktyce uświadomić dzieciom, że różnice kulturowe nie są przeszkodą w realizacji wspólnych celów i tworzeniu nowych wartości.  W czasie tygodnia festiwalowego odbywa się również szereg imprez towarzyszących, zapewniających uczestnikom możliwość odpoczynku i zabawy, a jednocześnie stwarzających szansę poznania piękna regionu i najciekawszych miejsc południowej Polski.

Podczas realizacji festiwalu działa powołana przez dyrektora i Polską Sekcję CIOFF Rada Artystyczna, która w czasie spotkań z kierownikami zespołów dokonuje oceny programów poszczególnych zespołów oraz sposobów ich przedstawiania na scenie.

W ramach festiwalu organizowane są ogólnopolskie warsztaty dla instruktorów prowadzących dziecięce zespoły regionalne.

Strona Festiwalu: www.swietodziecigor.pl

Zapraszamy na 29. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2022 roku w Nowym Sączu!

Tradycyjnie i w tym roku, w pierwszym dniu Festiwalu, ulicami Nowego Sącza przejdzie KOROWÓD FESTIWALOWY. Ruszy on o godz. 16:30 z Rynku w Nowym Sączu w stronę Amfiteatru Parku Strzeleckiego. Pochód poprowadzi banderia konna oraz zaproszony przez organizatorów dorosły zespół z regionu Lachów Sądeckich, a także dziecięcy zespół Gospodarzy Festiwalu – SĄDECZOKI z Nowego Sącza.

Koncert inauguracyjny w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu poprzedzi polowa MSZA ŚW. FESTIWALOWA. Podczas niej uczestnicy pomodlą się wspólnie na swój sposób i swoim języku o pokój i szczęście dla dzieci świata, złożą na ręce celebransa dary ołtarza (symboliczne podarki przywiezione ze swoich miejscowości i krajów), wezmą czynny udział w liturgii słowa oraz będą uczestniczyć w oprawie muzycznej mszy.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia Festiwalu będzie KONCERT INAUGURACYJNY. Na scenie w Amfiteatrze zaprezentują się w krótkich programach wszystkie biorące udział w wydarzeniu zespoły.

W ciągu kolejnych pięciu dni festiwalowych dla każdej pary kamrackiej przewidziany został jeden DZIEŃ NARODOWY, w czasie którego zespoły prezentują swoje programy główne na podczas PREZENTACJI DOPOŁUDNIOWYCH w Rynku w Nowym Sączu o godz. 11:00 oraz KONCERTÓW GŁÓWNYCH w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu o godz. 18:00.

W trakcie tygodnia festiwalowego zespoły zaprezentują się również podczas KONCERTÓW W REGIONIE w kilku sąsiednich miejscowościach, w tym roku będą to: Krynica-Zdrój, Biecz, Muszyna i Krościenko nad Dunajcem.

Przez cały czas trwania Festiwalu w przestrzeni Amfiteatru Parku Strzeleckiego, gdzie odbywają się koncerty, będzie działać również KIERMASZ TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO.

Jednym z najważniejszych punktów w programie Festiwalu jest, tworzony przez cały tydzień z udziałem wszystkich zespołów, KONCERT FINAŁOWY. Reżyser koncertów Józef Broda wybiera spośród prezentowanych na Festiwalu programów artystycznych elementy, które zostają złożone w jeden wspólny program, podporządkowany jednej, określonej idei, w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowa jakość.

Na zakończenie koncertu finałowego przygotowany został urzekający spektakl skomponowany z wody, muzyki i światła – TAŃCZĄCE FONTANNY. W Parku Strzeleckim obok Amfiteatru po koncercie finałowym Festiwalu monumentalna, dwudziestometrowa konstrukcja, będzie wyrzucać wodne bicze i ściany na kilka metrów w górę rysując na nich świetlne efekty. Wszystko to w takt i w nastroju pięknej muzyki. Walory estetyczne tego widowiska niezmiennie zachwycają publiczność w każdym wieku. Warto też dodać, że pokaz odbywa się z poszanowaniem zasad ekologii i będąc rozrywką dla ludzi jest też przyjazny dla zwierząt domowych, zamieszkujących park stworzeń i środowiska.

PATRONAT HONOROWY

prof. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Ludomir Handzel
Prezydent Miasta Nowego Sącza

logo
logo
logo miasta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony