Święto niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Wycinkarstwo kurpiowskie, bziuki czy puckie szkutnictwo – już dziś 19 października o 17.00 odbędzie się Gala wręczenia decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku święto dziedzictwa niematerialnego otworzy VII Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na żywo w Internecie.

Podczas tegorocznej Gali uhonorowane zostaną zjawiska, które w latach 2019-2021 zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Nowych wpisów jest aż 20 i są to:

2019

1. Kaszubska Gwiôzdka

2. Polonez – taniec polski

3. Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia na Śląsku Opolskim

4. Kroszonkarstwo opolskie

5. Umiejętność ręcznego malowania wzoru opolskiego

2020

6. Wycinankarstwo kurpiowskie z Puszczy Zielonej

7. Krzyżoki w Borkach Małych

8. Babski comber na Śląsku Opolskim

9. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce

10. Pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim

11. Zwyczaj dunajowania w Łukowej i okolicach

12. Tradycyjne święcenie pokarmów w Dąbrowie Chotomowskiej

13. Wysiewanie serc i krzyży na polach w okolicach Strzelec Opolskich

14. Wypiek byśków i nowych latek Kurpiów Puszczy Zielonej

15. Carillonowa muzyka w Gdańsku

16. Chodzenie z kozą na Kujawach

17. Hafciarstwo z nadwiślańskiego Urzecza

2021

18. Bziuki – wielkanocny zwyczaj dmuchania ogni w Koprzywnicy

19. Umiejętność wytwarzania czepców warmińskich

20. Tradycyjne szkutnictwo Pucka

Krajowa Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego to spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski oraz forma ochrony dziedzictwa kulturowego wynikająca z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajduje się 49 wpisów. Prowadzi ją Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Podczas Gali uhonorowane zostaną również wpisy na Krajowy rejestr dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

1. Działalność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

2. Flis Wiślany – tradycja budowy łodzi drewnianych oraz żeglugi wiślanej

3. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych z Targami Sztuki Ludowej

4. Tradycyjne śpiewy majowe przy kapliczkach w Żabnicy na Pomorzu Zachodnim

5. Spotkanie Czterech Świec

Rejestr ma charakter informacyjny. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o programach, projektach
i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Galę poprowadzą Małgorzata Broda (koordynator programowy Kongresu Kultury Regionów) oraz Krzysztof Trebunia-Tutka. Uroczystość uświetni występ folkowego zespołu żeńskiego SHA. Transmisja na żywo
z Gali będzie dostępna na stronach www.mcksokol.pl, www.kultura-regionow.pl oraz na Facebooku: https://fb.me/e/49RK3tINI.

Co dwa lata Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu organizuje Galę wręczenia decyzji o wpisach na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie NDK. Na tę uroczystość zapraszani są depozytariusze, którzy uczestniczyli w przeciągu dwóch lat w procesie tworzenia wniosków na obie listy. Wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród zainteresowanych. Dzięki wspólnym rozmowom, spotkaniom podczas tej uroczystości dochodzi do wymiany doświadczeń związanych z procesem przekazu pokoleniowego, dokumentacją, problemami lub sukcesami w podtrzymywaniu zjawisk czy też umiejętności.

Kongres Kultury Regionów

Tegoroczna Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego odbędzie się podczas VII Kongresu Kultury Regionów, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Kongres organizowany jest od 2015, ma zasięg międzynarodowy i porusza tematy związane z dziedzictwem niematerialnym. Myśl przewodnia tegorocznej edycji brzmi „Woda jest kobietą” – podczas trzech paneli i dwudziestu warsztatów, uczestnicy podejmą refleksję nad kobiecym DNA, które łudząco przypomina żywioł. Organizator podkreśla, że dotykanie tematów związanych z kobiecością przez ludzi kultury, oznacza odpowiedzialność i zobowiązuje ich do powrotu do źródła, celem uniknięcia dyskredytujących stereotypów.

Więcej informacji na temat ochrony dziedzictwa niematerialnego znajduje się na stronie internetowej: http://niematerialne.nid.pl/

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Instytut realizując swoje zadania statutowe uznaje, że zarówno zabytki jak i niematerialny dorobek kulturowy poprzednich pokoleń są świadectwem naszej przeszłości i będąc ważną częścią naszego dziedzictwa mogą stanowić trwały fundament wspólnej przyszłości i zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny.

źródło/fot.: Narodowy Instytyt Dziedzictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony