Po godzinie 16 gęsi nie można wypuszczać na zewnątrz

Wojewoda Małopolski wydał Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony