Weź udział w konkursie „Nasz zabytek”

Można już składać propozycje zabytków, które zostaną odnowione. Pozwoli na to konkurs „Nasz zabytek” organizowany przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę oraz Region Małopolski Banku Gospodarstwa Krajowego. Konkurs ma charakter regionalny i lokalny – jest skierowany do każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

Konkurs jest podzielony na dwie części: I – wybór jednego zabytku w województwie oraz II– wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Mieszkańcy województwa małopolskiego mogą zgłaszać propozycje zabytków do 5  września 2022 r. (I Konkurs). Zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska dofinansowanie o wartości do 1 000 000 zł. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i  dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W  konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje o konkursie, kluczowych terminach oraz kryteriach naboru zgłoszeń zawarte są w załączonym do maila pliku oraz na stronie https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony