Wielkie święto turystyki na Sądecczyźnie

29 października 2021 był dniem wyjątkowym dla sądeckiej turystyki, a słoneczna i ciepła aura dodała mu jeszcze większego uroku. To właśnie w to piątkowe przedpołudnie, w malowniczych okolicznościach przyrody, w skąpanym w jesiennych barwach Rytrze odbyły się Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Przybyłych na to wydarzenie gościł hotel Perła Południa, a na wejściu powitał ich zespół Jedlicka z Piwnicznej- Zdroju. Galę poprowadziła Alicja Stolarczyk, a odbyła się ona pod hasłem “Łączy nas turystyka”. Organizatorami wydarzenia byli Powiat Nowosądecki, Małopolska Organizacja Turystyczna i Nowosądecka Izba Turystyki, a wsparcia finansowego udzieliło Województwo Małopolskie.

Spotkanie rozpoczęła się od występu Dziecięcej Kapeli Regionalnej, w której występują uczestnicy zajęć Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu oraz prowadzonej prze PMDK Szkółki Muzykowania Ludowego w Łącku. Zajęcia prowadzi nie byle kto bo sam lider zespołu Ciupaga Piotr Krzywdziński.

Pośród gości obecni byli miedzy innymi: sekretarz stanu, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, Andrzej Gut-Mostowy, który połączył się z obecnymi online, radni sejmiku województwa małopolskiego i przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej, prezes Grzegorz Biedroń i wiceprezes Rafał Kosowski, przedstawiciele samorządów, starosta Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, radni powiatu, zarząd powiatu nowosądeckiego, Antoni Koszyk, Zofia Nika, Edward Ciągło i Marian Dobosz, delegacja z partnerskich powiatów, starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel i skarbnik powiatu Joanna Wojciechowska, skarbnik powiatu nowosądeckiego Małgorzata Bochenek, wójtowie i burmistrzowie sądeccy, prezes Nowosądeckiej Izby Turystyki Paweł Cieślicki razem z zarządem, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, prorektor do spraw nauki i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu doktor Marek Rajchel, dyrekcja departamentu turystyki Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego w Krakowie Beata Stachura i Dominika Osiak, sekretarz generalny Izby Gospodarczej hotelarstwa polskiego Marcin Mączyński, prezes śląskiej izby turystyki Jadwiga Wieczorek, prezes krakowskiej izby turystyki Rafał Marek, dyrektor Centrum Pielgrzymowania ze Starego Sącza ksiądz Paweł Broński oraz ksiądz Andrzej Mulka dyrektor wydawnictwa “Promyczek Dobra”, prezes Owoca Łąckiego Jan Golonka.

Wystąpienie rozpoczęło się od przemowy ministra Andrzeja Guta- Mostoweg, który przeprosił za swoją nieobecność, którą spowodowało przesuniecie terminu obrad sejmu

Bardzo ważny rok za nami kiedy zmagaliśmy się z wieloma nerwowymi i dramatycznymi scenariuszami jeżeli chodzi o rozwój turystyki, ale co nas nie zabije to nas wzmocni – mówił Andrzej Gut- Mostowy – dlatego tak uznaliśmy, że z punktu widzenia polityki państwa pokazaliśmy, że państwo może nawet w dramatycznych i ciężkich sytuacjach wspierać te sektory i tę branżę, która tyle dobrego przynosi dla Polaków. Pamiętajmy, turystyka to nie tylko kwestia dowodów i tych regionów, które żyją z turystyki, to jest zaspokojenie bardzo ważnych potrzeb wypoczynku, rekreacji, kontaktu z przyrodą, aktywności dla milionów Polaków i nie tylko Polaków.

Kilka pytań do ministra miał prezes Paweł Cieślicki. Zapytał miedzy innymi o to co dalej z Bonem Turystycznym, który kończy się w marcu przyszłego roku. Odpowiedź ministra Guta- Mostowego ucieszy zapewne wiele rodzin ponieważ potwierdził on, że Bon będzie wydłużony o 6 miesięcy. Kolejne pytanie dotyczyło wspomagania turystyki w przypadku dalszych lockdawnów. Andrzej Gut- Mostowy odpowiedział, że takie działania, które zostały podjęte byłyby nadal prawdopodobne i aktualne, ale podkreślił, że branża turystyczna nie chce już następnych form pomocy, chce normalnie pracować. Trzecie pytanie dotyczyło jednej z najważniejszych kwestii nie tylko dla samej branży, ale i wszystkich Sądeczan – mowa tu o tak oczekiwanej Sądeczance. Prezes Paweł Cieślicki podkreślił, że branża turystyczna cierpi przez uciążliwy dojazd chociażby z Brzeska do Nowego Sącza. Andrzej Gut- Mostowy poinformował, że te prace w dalszym ciągu są prowadzone, a rozwiązania są procedowane, a pomimo pewnych trudności związanych z porozumieniem trasy w poszczególnych samorządach, na pewno jest wielka wola i rządu i parlamentarzystów i generalnej, aby Sądeczanka jak najszybciej powstała

Dostępność komunikacyjna to jest fundament – mówił minister Gut- Mostowy – Ja w każdym momencie jako, mogę powiedzieć, fachowiec od turystyki wiem, że bez dostępności komunikacyjnej nawet najlepsze atrakcje turystyczne, nawet najlepsze hotele nie będą frekwentowana jeżeli nie będzie można szynko i sprawnie dojechać.

Po tym krótkim wstępie głos zabrali starosta Marek Kwiatkowski, prezes Grzegorz Biedroń oraz prezes Paweł Cieślicki. Panowie powitali przybyłych gości oraz podkreślili walory turystyczne ziemi sądeckiej.

Mamy tutaj ogromne atuty i myślę, że dzisiaj na tej konferencji będziemy rozmawiać o mocnych, słabych stronach, szansach i zagrożeniach i dobrze jeśli uda nam się dojść do pewnego konsensusu i przekształcać te słabsze strony w mocne bo też tak można i my widzimy takie możliwości – mówił starosta Marek Kwiatkowski – Wierzymy, że te problemy komunikacyjne, o których mówimy ciągle, uda się w perspektywie 3, 4, 5 lat rozwiązać.

Również z punktu widzenia spójności województwa, no nie jest to też taka normalna sytuacja, że czas przejazdu z Krynicy do Krakowa jest dłuższy niż z Krynicy na obszar Węgier. Czyli można w tym samym czasie przejechać całą Słowację, wjechać na teren Węgier, a w drugą stronę w tym samym czasie dopiero byśmy dojechali do Krakowa – mówił prezes Grzegorz Biedroń – Południowa Polska w dużej mierze się obroniła w czasie tego kryzysu i te trendy gospodarcze, które miały miejsce czyli poszukiwanie możliwości wypoczynku z dala od dużych ośrodków, w małych pensjonatach, w gospodarstwach agroturystycznych nawet w tym szczytowym okresie pandemii tutaj nam nie zaszkodziło, wręcz przeciwnie pokazało, że tych gospodarstw np. agroturystycznych mamy jeszcze za mało i widać też duży, pozytywny ruch w tym zakresie, sporo nowych inwestycji ponieważ Ci rolnicy prowadzący gospodarstwa zaczęli inwestować.

Wkrótce przed nami kolejny wymagający sezon w turystyce i kolejny rok w gospodarce. Czas nowych wyzwań i nowych celów – mówił prezes Paweł Cieślicki – Działalność nasza w branży turystycznej od czasów pandemii stawia przed nami bardzo trudne wyzwania, musimy umieć stawić im czoła i je pokonywać. Walczyć o te cele i je zdobywać możemy jedynie kiedy wszyscy nastawimy się na szeroko pojętą współpracę branżową na różnych poziomach. Współpracę, którą cechować będzie otwarte, nowoczesne i praktyczne podejście do turystyki i do młodych ludzi, którzy staną się naszymi ambasadorami po turystyce.

Goście i mieszkańcy Sądecczyzny wysłuchali również debaty „Wpływ społeczny i gospodarczy pandemii COVID-19 na branżę turystyczną” Udział w niej wzięli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta wejherowski Jacek Thiel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń i prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Paweł Cieślicki.

Galę uświetniło wręczenie Złotych Jabłek Sądeckich oraz statuetki Sądecki Laur Turystyczny.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie dla osób, które działają i wspierają turystykę na terenie powiatu nowosądeckiego oraz liczne wyróżnienia

Złote otrzymali: Małgorzata Karcz – Damis BT – Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji w Krynicy-Zdroju „w podziękowaniu za aktywne działania na rzecz rozwoju i promocji Sądecczyzny oraz profesjonalną obsługę klientów w zakresie lecznictwa sanatoryjno-rehabilitacyjnego”; Tomasz Pasieka – Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynica S.A. „w podziękowaniu za wieloletnią społeczną pracę  na rzecz rozwoju turystyki oraz wkład w promowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej”; Zdzisława Lis – Nowosądecka Izba Turystyczna „w podziękowaniu za aktywność społeczną i propagowanie turystyki oraz w uznaniu dużego wkładu pracy w nauczanie i wychowanie młodzieży”.

Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymali: Czesław Mróz – Sądeckie Biuro Turystyczne „Turysta”, Andrzej Mąka – dyrektor Centrum Zdrowia Urody i Rekreacji Geovita w Krynicy-Zdroju i w Muszynie, Bogdan Kałucki – prezes Krynickiej Organizacji Turystycznej.

Dyplom Starosty Nowosądeckiego otrzymali: Kamila Popiela – dyrektor Hotelu Beskid w Nowym Sączu, Jerzy Dacków – Nowosądecka Izba Turystyczna, Anna Janikowska – Sądeckie Biuro Turystyczne „Turysta” w Nowym Sączu, Ośrodek Wypoczynkowy FILARÓWKA w Piwnicznej-Zdroju.

Starosta podziękował też Pawłowi Szczygłowi – dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Proszę przyjąć wyrazy uznania i podziękowania za całokształt dotychczasowych działań na rzecz promocji walorów turystycznych Powiatu Nowosądeckiego. Pana wkład w szerzenie wiedzy o ochronie środowiska, budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Sądecczyzny oraz propagowanie racjonalnej gospodarki leśnej zasługuje na szczególne wyróżnienie – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Serdecznie dziękuję za wieloletnią, bardzo owocną współpracę na rzecz rozwoju turystyki. Mam nadzieję, że następne lata przyniosą realizację nowych pomysłów i kolejne działania na rzecz promocji świadomej turystyki, z poszanowaniem dla piękna sądeckich lasów i gór.

Izba Turystyki RP postanowiła przyznać wyróżnienia, które wręczyli prezes Nowosądeckiej Izby Turystyki Paweł Cieślicki i członek zarządu Jadwiga Wieczorek, otrzymali je:

Jacek Nowak – Pasieka BARĆ, Łucja Tomaszek – Nowosądecka Izba Turystyczna, Piotr Litwiński – Hotel Litwiński, Andrzej Grygiel – GRAND

Następnie o zabranie głosu został poproszony Mariusz Borkowski przewodniczący kapituły konkursu Sądecki Laur Turystyczny

XXI edycja konkursu Sądecki Laur Turystyczny organizowanego wspólnie przez Nowosądecką Izbę Turystyczną i Starostwo Powiatowe. W bardzo trudnym okresie, myślę że mamy pełna jego świadomość, udało się namówić i zaprosić podmioty z Sądecczyzny z szeroko rozumiane do tego, aby chciały w szrankach konkursu, regulamin spełniając brać udział – mówił Mariusz Borkowski

W kategorii “Ośrodki Wypoczynkowe i uzdrowiskowe” pod patronatem honorowym starosty Marka Kwiatkowskiego pierwszy raz w historii wręczono aż dwa Sądeckie Laury Turystyczne, a otrzymali je: Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Agnieszka Tomaszewska- Ostrowska Krynica- Zdrój za turnus pocovidowy dla osób, które przeszły zakażenie covid-19 oraz Sanatorium Wypoczynkowe WIKTOR Cechini Medical & SPA Żegiestów Łopata Polska za rehabilitację pacjentów po przebytym zakażeniu covid-19

W kategorii “Podmioty świadczące usługi hotelarskie” pod patronatem honorowym starosty nowosądeckiego przyznano następujące wyróżnienia: I nagroda Laur Turystyczny– Hotel BESKID PPHU Centrum Sp. z o.o. za pakiet odnowa dla duszy i ciała w Nowym Gold SPA, wyróżnienia otrzymali: Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Agnieszka Tomaszewska- Ostrowska Krynica- Zdrój za pakiet wczasy dla seniora i Hotel Klimek SPA Muszyna- Złockie za pakiet rodzinne wakacje w górach 2021

W kategorii “Biura turystyczne na terenie Sądecczyzny” pod patronatem prezesa Pawła Cieślickiego za ofertę realizowaną dla turystyki przyjazdowej, ale i dla mieszkańców Sądecczyzny “Nasi wielcy Polacy. W hołdzie Generałowi Księdzu Władysławowi Gurgaczowi Bolesławowi Barbackiemu” Sądecki Laur Turystyczny trafił do Biura Turystycznego TURYSTA Czesław Mróz, Piotr Mróz. TURYSTA otrzymał statuetkę już po raz trzeci dlatego też ta była wyjątkowa bo złota.

W kategorii “Najlepsza inicjatywa turystyczna i oferta okołoturystyczna” pod patronatem prezesa Pawła Cieślickiego wyróżnienia otrzymali: Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie za realizację i prowadzenia Muszyńskich Ogrodów Biblijnych, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział BESKID w Nowym Sączu za realizację Aktywny Senior w Klubie Szalonych Seniorów oraz Studium Kształcenia Praktycznego TEB Edukacja w Nowym Sączu za realizację kursu doskonalenia specjalistów do spraw mediów społecznościowych w branży turystycznej. Sądecki Laur Turystyczny trafił do burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jana Golby za realizację Ogrodów Sensorycznych, Magicznych, dołożenia pomysłu do Biblijnych oraz za rewitalizację Rynku.

W kategorii “Osobowość sądeckiej turystyki” Sądecki Laur Turystyczny trafił do Mieczysława Witowskiego

Wyróżniono również podmioty, które przystąpiły do Nowosądeckiej Izby Turystycznej, a były nimi: Agroturystyka Pokoje Gościnne u Basi Genowefa Pilch- Lichoń Rytro Sucha- Struga oraz PBM Południe Spółka akcyjna Tour Hotel Perła Południa Rytro.

Starosta Marek Kwiatkowski przygotował również wyróżnienia specjalne, a były nimi czeki o wartości 1500 zł za szczególne usługi w obszarze turystyki, a także wspieranie promocji Marki Sądeckie. Otrzymali je: Jadwiga Marzec za promocje powiatu nowosądeckiego poprzez książkę “Traper i Lukier odkrywają Sądeckie”, Renata Stelmach za współpracę i inicjatywę powstania Miodnego Szlaku oraz Grzegorz Lenartowicz za dotychczasową współpracę i wsparcie Marki Sądeckie.

Galę zakończył koncert zespołu LACHERSI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony