Wojnarowa będzie bogatsza o jednostkę wojskową.

W Krakowie, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisano list intencyjny o współpracy MON z Wojewodą Małopolski, Powiatem Nowosądeckim, Gminą Korzenna oraz Gminą Grybów, a związane jest z powstaniem jednostki wojskowej w Wojnarowej.

W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wojewoda Łukasz Kmita, reprezentujący ministra obrony narodowej dyrektor departamentu infrastruktury MON dr Marcin Mazuryk, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron oraz wójt Gminy Grybów Jacek Migacz.

Strony zobowiązały się do podjęcia wszelkich starań, dzięki którym będzie możliwe jak najszybsze powstanie nowoczesnego kompleksu, który będzie miejscem stacjonowania 4. Batalionu Piechoty Górskiej.

– Zarząd województwa zdeklarował m.in. przygotowanie i utrzymanie odcinka DW 981, dzięki czemu możliwe będzie powstanie koszarów oraz późniejsze funkcjonowanie wojska w gminie Korzenna. Powstanie 4. Batalionu Piechoty Górskiej jest kontynuacją tradycji 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, ale to także wsparcie dla Sądecczyzny. Stacjonować tu będzie blisko 800 żołnierzy, a nowoczesny kompleks będzie nowym miejscem pracy dla mieszkańców Sądecczyzny. To duża szansa dla gminy, ale też całego regionu – mówi marszałek Witold Kozłowski.

– Bardzo się cieszę, że na Ziemi Sądeckiej będzie nowoczesna jednostka wojskowa. Z infrastruktury, która powstanie korzystać będą nie tylko żołnierze, ale także mieszkańcy. Bez wątpienia wpłynie to na rozwój gminy – dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się przy udziale zastępcy wójta Gminy Korzenna Krzysztofa Ogorzałka, parlamentarzystów: senatora Wiktora Durlaka, posłów i posłanek: Anny Paluch, Barbary Bartuś, Patryka Wichra, Jana Dudy, Wiesława Janczyka, Arkadiusza Mularczyka, radnych województwa: Marty Mordarskiej i Grzegorza Biedronia oraz przedstawicieli ministerstwa i wojska.

Wydarzenie w urzędzie poprzedziło podpisanie aktu notarialnego w sprawie działki, na której powstaną wojskowe koszary.]

Źródło: BP UMWM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony