Zakończyła się kwalifikacja wojskowa

Dzisiaj zakończyła się kwalifikacja wojskowa prowadzona przez Powiat Nowosądecki wspólnie z Wojskowym Centrum Rekrutacji (dawniej WKU) w Nowym Sączu. Na wezwanie odpowiedziało 1249 mężczyzn i 40 kobiet.

W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegali mężczyźni urodzeni w 2004 roku; mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2021-2022: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej.

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przeprowadzali tegoroczną kwalifikację wojskową: pracownikom urzędu i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na czele z kierownikiem Ryszardem Wąsowiczem, lekarzowi, pielęgniarce i pracownikom WCR – mówił wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Dziękuję również komendantowi WCR – podpułkownikowi Henrykowi Kiełbasie.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony