Zespół Szkół w Marcinkowicach jak Dubaj!

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego Romanem Potońcem, członkami Zarządu i Rady Powiatu wziął dzisiaj udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół w Marcinkowicach. Podczas spotkania zaproszeni goście mogli zobaczyć nowoczesny internat, w którym już mieszkają uczniowie. Remont drugiego piętra szkoły, gdzie powstał internat, kosztował ponad 3,5 mln złotych – dzięki zabiegom starosty, pieniądze pochodziły ze środków zewnętrznych i tym samym inwestycja nie obciążyła budżetu Powiatu.

– Z wielką radością i satysfakcją wziąłem dzisiaj udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół w Marcinkowicach. Podczas spotkania, członkowie Zarządu Powiatu, radni powiatowi i zaproszeni goście mogli zobaczyć nowy internat. Obiekt jest piękny i funkcjonalny, z windą, jadalnią, kuchnią i łazienkami. Nie brakuje miejsc do nauki i wypoczynku. Niebawem oddamy do użytku halę sportową ze strzelnicą, co dla uczniów klas mundurowych z tej szkoły jest naprawdę ważne. Cieszę się, że dzięki szybkim decyzjom, współpracy Zarządu i Rady Powiatu oraz oczywiście dyrektor ZS w Marcinkowicach Iwony Sikorskiej i całego grona pedagogicznego zakończyliśmy z powodzeniem tworzenie internatu. Dziękuję wszystkim, którzy brali w tym udział na każdym etapie – od przygotowania projektu, po całkowitą realizację.

W tym roku szkolnym, w dziewięciu placówkach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki będzie się uczyć 3569 młodych osób, w tym w klasach pierwszych – 1194 uczniów w 41 oddziałach. Młodzież będzie korzystała nie tylko z wiedzy doskonałych pedagogów, ale też z nowoczesnych pracowni i pomocy naukowych. Władze Powiatu Nowosądeckiego dbają, aby z roku na rok szkoły były coraz bardziej przyjazne uczniom, a poza programem podstawowym oferowały także dodatkowe specjalistyczne kursy oraz praktyki u pracodawców i wyjazdy zagraniczne.

– Niektórzy nauczyciele i uczniowie szkół z Małopolski, z którymi się spotykam, mówią, że szkoła w Marcinkowicach to po prostu Dubaj – mówią z uśmiechem nauczyciele z ZS w Marcinkowicach. – Faktycznie, w ostatnich latach, dzięki działaniom starosty Marka Kwiatkowskiego, szkoła zmieniła się nie do poznania. Jest nowoczesna i doinwestowana. To wszystko wpływa na świetną rekrutację – mamy uczniów z całej Małopolski.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego starosta złożył życzenia dyrektorom, nauczycielom,  pracownikom oświaty i uczniom.

– Życzę, abyście tworzyli szkołę, do której chętnie przychodzą uczniowie, w której mogą rozwijać swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę. Życzę również wytrwałości w tej niełatwej pracy i satysfakcji z postępów swoich wychowanków – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Uczniom życzę, aby korzystali z wiedzy i doświadczenia nauczycieli i cieszyli się młodością. To, czego nauczycie się teraz, będzie procentowało na studiach i w życiu zawodowym. Rozwijajcie również swoje zainteresowania i pasje – to wasz potencjał i klucz do sukcesu.

Gości przybyłych na uroczystość witała dyrektor marcinkowickiej szkoły Iwona Sikorska, dziękując jednocześnie uczniom i nauczycielom za przygotowanie akademii z okazji 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

– Dziękuję również staroście nowosądeckiemu Markowi Kwiatkowskiemu, członkom Zarządu i Rady Powiatu za dbanie o naszą szkołę i inwestowanie w rozwój bazy edukacyjno-sportowej, szczególnie za utworzenie Internatu, który przyciągnął uczniów w całej Małopolski – mówiła dyrektor Iwona Sikorska. – Niebawem uczniowie będą mogli również korzystać z nowoczesnej hali sportowej ze strzelnicą. To wszystko sprawia, że nasza szkoła zyskała na atrakcyjności.  

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego: Zofia Nika i Marian Dobosz, radni powiatowi, wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, przewodniczący Rady Gminy Chełmiec Wiesław Szołdrowski oraz radni gminni, skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek, Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ks. proboszcz Tadeusz Celusta, a także służby mundurowe, które na co dzień wspierają placówkę w Marcinkowicach: insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, st. bryg. Waldemar Kuźma – Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu, ppłk SG Tomasz Wójs – naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki, kpt. Marcin Berdychowski – przedstawiciel Zakładu Karnego w Nowym Sączu, mjr Cezary Pązik – zastępca Wojskowego Komendanta Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, por. Stanisław Badowski – reprezentujący dowódcę 6 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski w Krakowie, chor. Dariusz Wandas – przedstawiciela 6 Batalionu Dowodzenia w KRK

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony