Zima jest piękna, ale i niebezpieczna – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu przypomina!

Są tacy co zimę kochają, ale i tacy którym przeszkadza. Bez względu na to jakie mamy podejście do tej białej pory roku nie możemy zapominać o obowiązkach jakie na nas spoczywają. Nie odśnieżone i oblodzone chodniki, zalegający na dachach śnieg oraz zwisające sople mogą przyczynić się do mniejszego bądź większego uszczerbku na zdrowiu.

Źródło: KMP w Nowym Sączu

Jak czytamy na na stronie KMP w Nowym Sączu obowiązek ten spoczywa na właścicielach i administratorach:

“W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci przypominają właścicielom i administratorom budynków o obowiązku usuwania lodowych sopli i odśnieżania dachów z zalegającego śniegu. Biały puch i lód należy również usunąć z chodników przed posesją, by nie narazić się na mandat lub odpowiedzialność za zaistniałe wypadki.”

Jak możemy jednak zauważyć takich miejsc w Nowym Sączu jest niestety sporo. Nowosądecka policja przypomina również o karach jakie grożą za nie utrzymanie porządku przy danych budynkach:

Źródło: KMP w Nowym Sączu

“Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny, ponieważ zalegający na dachach śnieg może spowodować katastrofę budowlaną. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami (może zostać ukarany mandatem), a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu lub jego części, do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.”

Źródło: KMP w Nowym Sączu

“Policjanci przypominają również o obowiązku odśnieżania chodnika wzdłuż posesji. Zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Dodatkowo osoba, na której ciążą te obowiązki może ponieść też odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe w obrębie swojej nieruchomości. Oprócz uszkodzeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizgnięcie się na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek.”

Nie bądźmy obojętni i zadbajmy o zdrowie i życie swoje jak i innych mieszkańców Nowego Sącza!

Źródło: https://nowy-sacz.policja.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony