Zima znowu atakuje

Jeszcze w weekend pisaliśmy o wiosennej aurze, dziś możemy o niej zapomnieć. Zima w Nowym Sączu nie odpuszcza i wygląda na to, że uderzyła ze zdwojoną siłą.

Aleje Stefana Batorego w Nowym Sączu, fot. Kamila Świerczek

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiada Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie MZD jest to 156,707 km dróg w granicach miasta oraz chodników długości 179 880 metrów kwadratowych, a także zejść i schodów o długości 4 832 metrów kwadratowych. Usługę tę dla MZD Nowy Sącz wykonuje firma SUEZ Małopolska Sp. z o.o. Oddział w Nowym Sączu. Do utrzymania zimowego dróg zostało przekazane w tym roku 8 pługopiaskarek oraz 10 ciągników do odśnieżania dróg i chodników.

Aleje Stefana Batorego w Nowym Sączu, fot. Kamila Świerczek

Pamiętajmy jednak, że za odśnieżanie chodników leżących bezpośrednio przy posesjach prywatnych bądź usługowych odpowiedzialność ta spoczywa na ich właścicielach, co reguluje Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVII/258/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

“§ 4. 1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinny być
gromadzone w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów w sposób
umożliwiający ich odbiór przez usługobiorcę.

 1. Błoto, śnieg i lód z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości powinny być
  gromadzone w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody
  roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach
  zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach,
  urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł itp.
 2. Inne zanieczyszczenia z chodników i nieruchomości służących do użytku publicznego należy usuwać
  niezwłocznie.
 3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię, przy
  czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną
  bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia
  chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.”
  Za nie utrzymanie takiego chodnika w okresie zimowym grożą mandaty nawet do 500 zł.
Pomnik Kolejarza w Nowym Sączu przy ulicy Kolejowej, fot. Kamila Świerczek

źródło: https://mzd.nowysacz.pl/ https://www.infor.pl/akt-prawny/U80.2020.045.0001331,metryka,uchwala-nr-xxvii2582020-rady-miasta-nowego-sacza-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-iporzadku-na-terenie-miasta-nowego-sacza.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony