ZS w Marcinkowicach: współpracują z Zakładem Karnym

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski podpisał właśnie porozumienie o współpracy Zespołu Szkół w Marcinkowicach z Zakładem Karnym w Nowym Sączu.

– Niektórzy nasi uczniowie odbyli już lekcje wychowawcze w Zakładzie Karnym i muszę przyznać, że nieco spokornieli – mówi Iwona Sikorska, dyrektor ZS w Marcinkowicach. – Współpraca z Zakładem Karnym to przede wszystkim edukacja uczniów, zapoznanie ich z zasadami pracy w więziennictwie, z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Służby Więziennej. Te zajęcia miały też wzbudzić refleksje i pokazać młodym ludziom, że powinni brać odpowiedzialności za siebie i swoje wybory. Muszą wiedzieć, że czasem jeden błąd może zaważyć na całym życiu.

Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu ppłk Łukasz Chruślicki i Iwona Sikorska – dyrektor ZS w Marcinkowicach.

– Takie zajęcia to dla młodzieży klas mundurowych dodatkowy element szkolenia i poznawania różnych zawodów – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Współpraca z Zakładem Karnym w Nowym Sączu jest wzorowa i przynosi uczniom wiele korzyści.

Uczniowie klas pierwszych ZS w Marcinkowicach odbyli zajęcia z zakresu bronioznawstwa, poznali wyposażenie funkcjonariusza SW oraz zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Zapoznali się ze środkami techniczno-ochronnymi stosowanymi na terenie Zakładu Karnego. Poznali specyfikę zawodu funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.   

– Uczniowie klas drugich poznali specyfikę zawodu psychologa penitencjarnego w Zakładzie Karnym. Mieli możliwość dowiedzieć się jak wyglądają indywidualne konsultacje psychologiczne z osobami pozbawionymi wolności, jak wygląda diagnoza psychologiczna i działania profilaktyczne realizowane na terenie Zakładu Karnego oraz jakie warsztaty psychokorekcyjne i edukacyjne realizowane są z osadzonymi – mówi Dariusz Czerwiński, pedagog w ZS w Marcinkowicach. – Przedstawiona została także sylwetka kandydata na stanowisko funkcjonariusza SW, wymagania jakie należy spełnić, ścieżka kariery, predyspozycje jakie powinna mieć osoba chcąca pracować w tym zawodzie oraz problemy, z jakimi wiąże się ten zawód. 

Lekcje w ZK mieli także uczniowie klas trzecich. Dowiedzieli się m.in.: jak funkcjonuje jednostka penitencjarna, jakie są zasady i warunki odbywania kar pozbawienia wolności, poznali też prawa i obowiązki osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony