150 tysięcy na ratowanie zabytków w nowosądeckim powiecie – dotacje przyznane!

W tym roku na remonty zabytków Powiat Nowosądecki ze swojego budżetu przeznaczył 150 tysięcy złotych! Z pieniędzy mogły skorzystać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku.

Jak informuje PN dotacja celowa mogła być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła stosowną uchwałę, a dotacje zostały przyznane na projekty:

– izolacja przeciwwilgociowa i odwodnienie fundamentów Kościoła w Żegiestowie (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie) – 15 000 zł,

– konserwacja ołtarza z obrazem Św. Antoniego oraz prace konserwatorskie w zakrystii (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej) – 10 000 zł,

– Polany – cerkiew pw. Św. Michała Archanioła z 1820 r. – ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu w nawie 1820 r. – IV etap (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy Krynica-Zdrój, Berest 22) – 16 000 zł,

– konserwacja techniczna i estetyczna polichromii podbicia chóru w kościele pw. Św. Marcina Bpa w Mogilnie (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Mogilnie) – 11 100 zł,

– konserwacja obrazu głównego „Pieta” wraz z obrazami ze skrzydeł bocznych z ołtarza lewego z 1648 r. w kościele w Wielogłowach (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach) – 18 900 zł,

– konserwacja malowideł na ścianie zachodniej i północnej transeptu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej) – 10 000 zł,

– konserwacja malowideł ściennych XVII w. na ścianach zachodniej i północnej nawy kościoła p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Zbyszycach – zakończenie prac (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach) – 12 000 zł,

– konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza w Kaplicy pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Starym Sączu – w Cyganowicach (burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz) – 20 000 zł,

– badania konserwatorskie określające stan zachowania i zakres występowania spodnich warstw malarskich wraz z przygotowaniem programu prac konserwatorskich dla kaplicy pw. Matki Bożej w kościele parafialnym w Łącku (Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Łącku) – 15 000 zł,

– remont dzwonnicy i kaplicy przy Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (Parafia Rzymsko-Katolicka św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie) – 20 000 zł,

– opracowanie dokumentacji technicznej na konserwację witraży w zabytkowym kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Lipnicy Wielkiej (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lipnicy Wielkiej) – 2 000 zł.

Dotacji nie otrzymały dwa projekty: modernizacja ogrzewania i rozbiórka kotłowni (Kościół w Zubrzyku, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie) oraz remont dachu obiektu Starych Łazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju – etap II (Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju).

Źródło: Powiat Nowosądecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony