Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

01.06.2022 podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Sesję prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec.
Zanim doszło do głosowań, radni wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
– Kilka dni temu zostały ogłoszone wyniki drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego otrzymaliśmy 15 milionów złotych na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Cały czas trwają prace przy budowie hali sportowej w Marcinkowicach wraz ze strzelnicą. Pomieszczenie strzelnicy są już prawie gotowe. Hala wejdzie w skład Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół w Marcinkowicach, a koszt inwestycji przekroczy 40 milionów złotych.
Zgodnie z harmonogramem przebiegają też prace związane z przebudową pomieszczeń części budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach na potrzeby internatu. Zostały już wydzielone pokoje i sanitariaty – również dla osób niepełnosprawnych. Docelowo pojawi się tam winda, jadalnia, pokoje dla opiekunów. Wartość prac przekroczy 3,5 mln zł.
Sporo dzieje się również na drogach powiatowych. Dobiegają końca remonty nawierzchni dróg objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
– remont drogi powiatowej Powroźnik – Tylicz wraz z remontem siedmiu mostów w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz.  Wartość robót: 10 032 312,74 zł, w tym dofinansowanie: 5 448 913,00 zł. Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni drogi na odcinku 8,12 km, remont chodnika na odcinku 1,625 km, modernizację 7 mostów, budowę przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe,
– przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa – Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania.
Wartość robót: 3 174 953,31 zł, w tym dofinansowanie z RFRD: 1 745 204,00 zł oraz gminy Grybów: 633 472,00 zł. Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę nawierzchni z podbudową, budowę chodnika, oświetlenia ulicznego, przebudowę rowów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowę przejść dla pieszych oraz urządzeń BRD. Dobiegają końca prace wykończeniowe. 
Obecnie trwają inwestycje:
– budowa 14 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych – II etap. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość: 345 936,23 zł (dofinansowanie 70%). Termin realizacji: czerwiec 2022 r.,
– przebudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Krużlowa Wyżna (gm. Grybów) – 755 m. Inwestycja współfinansowane przez gminę Grybów. Wartość robót: 1 561 039,49 zł. Termin realizacji – wrzesień 2022 r.,
– przebudowa drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie, polegająca na budowie chodnika miejscowości Nawojowa. Inwestycja współfinansowana przez gminę Nawojowa. Wartość robót: 533 068,34 zł. Termin realizacji zamówienia – lipiec 2022 r.,
– przebudowa drogi powiatowej Łącko – Naszacowice w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem. Inwestycja współfinansowane przez Gminę Łącko. Wartość robót: 475 054,70 zł. Termin realizacji – lipiec 2022 r.,
– budowa mostu drogowego na potoku w ciągu drogi Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wartość robót: 1 999 402,56 zł. Termin realizacji robót: listopad 2022 r.,
– rozbudowa drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu, budową nowego mostu wraz z dojazdami. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość robót: 2 087 310,00 zł. Planowany termin realizacji –  sierpień 2022 r.,
– remont drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna. Wartość robót: 5 196 950,32 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 858 322,00 zł. Termin realizacji robót: grudzień 2022 r.
Trwają postępowania przetargowe na:
– remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa, Powiat Nowosądecki. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty. Trwa ich ocena,
– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowości Kunów (1,67 km). Zadanie współfinansowane przez gminę Chełmiec w 50%,
– wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na stabilizację i zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa oraz stabilizację i zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowę drogi powiatowej  Florynka – Izby. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa – 80%,
– opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w miejscowościach: Gołkowice Górne i Łącko,
– rozbudowa drogi powiatowej Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała (wraz z obiektem mostowym) w miejscowości Wierchomla Wielka. Dofinansowaniem z Funduszu Leśnego (2,145 mln zł) oraz Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa (466,5 tys. zł),
– modernizacja drogi powiatowej Kotów – Polany (etap I) – odbudowa przepustu w postaci obiektu mostowego w Kotowie. Zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem z Funduszu Leśnego (ok. 50%).
– Trwa również kilka innych postępowań na remonty i modernizację dróg – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Wszystkie te inwestycje mają poprawić komfort jazdy kierowców, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i kierujących.
Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego
Po sprawozdaniu, starosta przedstawił również Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok. Antoni Poręba – przewodniczący Klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego podziękował za pracę wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego i jego jednostek rekomendując głosowanie za udzieleniem Zarządowi wotum zaufania. Andrzej Gancarz – przewodniczący Klubu Radnych „Wspólna Małopolska – Wspólna Sądecczyzna” wypowiedział się w imieniu członków klubu za udzieleniem wotum zaufania. I tak właśnie głosowali radni.
Po wysłuchaniu sprawozdań finansowych, zapoznaniu się z uchwałą RIO dotyczącą wykonania budżetu za 2021 r. (przedstawił ją Michał Nowak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej RPN) oraz stanowisk poszczególnych komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni udzielili Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium.
– Wykonujemy bardzo dobrą pracę dla mieszkańców Powiatu – powiedział Antoni Poręba, przewodniczący Klubu PiS w RPN podsumowując udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. 
Podobną opinię wyraził Andrzej Gancarz – przewodniczący Klubu Radnych „Wspólna Małopolska – Wspólna Sądecczyzna”.
– Dziękuję za pracę wszystkim pracownikom i dyrektorom Starostwa Powiatowego oraz jednostek i oczywiście Zarządowi Powiatu. Gratuluję wykonania budżetu.
Starosta Marek Kwiatkowski wraz z przewodniczący Rady Romanem Potońcem podziękowali również skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzacie Bochenek za jej pracę i czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem środków.
W dzisiejszej sesji uczestniczyli m.in.: mł. insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu – Mateusz Wójcik (przedstawił sprawozdanie za ubiegły rok) i sekretarz Powiatu Monika Dziedzina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony