Absolwent Wydziału Nauk Inżynieryjnych z Wyróżnieniem od Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu!

Praca magisterska Mateusza Piszczka, absolwenta Wydziału Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, została wyróżniona w V Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską organizowanego w ramach programu Kadry dla Przemysłu. Promotorem pracy pt. „Analiza możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł dla gminy Gródek nad Dunajcem” jest dr Aldona Wota.

Organizowany od pięciu lat konkurs to część programu Kadry dla Przemysłu, który ARP S.A. prowadzi we współpracy z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Jego celem jest wsparcie młodych ludzi, którzy w swoich pracach dyplomowych wykazali się wyjątkową innowacyjnością, nieszablonowym myśleniem, oryginalnym podejściem do tematu, ale też rzetelnością i wiedzą na temat ważnych aspektów gospodarki.

Miło nam poinformować, że praca magisterska Mateusza Piszczka, obroniona w 2022 roku na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (grupa zajęć specjalizacyjnych: Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych) otrzymała Wyróżnienie Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Promotorem pracy „Analiza możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł dla gminy Gródek nad Dunajcem jest dr Aldona Wota.

– W literaturze przedmiotu brakuje zbiorczego opracowania problemu w zaproponowanym rozwiązaniu. Przeprowadzono profesjonalną analizę problemu zasilania gminy w energię odnawialną, czyli określono potencjał techniczny wszystkich możliwych dostępnych źródeł energii odnawialnej w tym m. in. promieniowania słonecznego, wiatru, wody czy zasobów biomasy. Oceniono w jakim stopniu energia elektryczna i cieplna jest w stanie zaopatrzyć mieszkańców i budynki mieszkalne w gminie. Wskazano także najefektywniejsze źródła OZE. Przeprowadzono szczegółowe obliczenia potencjału technicznego różnych rodzajów OZE, a także przeprowadzono bilans energetyczny, dzięki któremu możliwym było oszacowanie popytu na energię cieplną oraz elektryczną. Na uwagę zasługuje niekonwencjonalny sposób przeprowadzania analiz z wykorzystaniem różnych narzędzi 3D, np. do analizy możliwości wykorzystania energii słonecznej czy energii wiatru – zaznacza dr Aldona Wota.

W ujęciu praktycznym uzyskane przez Mateusza Piszczka wyniki mogą być cenną wskazówką dla gminy, do określenia działań w kierunku wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii czy też wprowadzenia rozwiązań zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu systemu energetycznego. Natomiast zaproponowane kompleksowe podejście oraz sposób przeprowadzania analiz można z powodzeniem wykorzystać w innych gminach do określania wykorzystania energii z OZE.

Dodajmy, że zwycięzcami V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zostali: w kategorii praca magisterska Magdalena Anna Fudali z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, wśród prac inżynierskich najlepsi okazali się Patryk Antkowiak, Dawid Jóźwicki i Andrzej Dwojny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, a najlepszą pracę licencjacką przygotowała Karolina Dankowska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

Źródło: ANS Nowy Sącz

Fot. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony