Banki Żywności – sposób na niemarnowanie jedzenia i pomoc potrzebującym

W Polsce ponad 2 mln ludzi żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa. Pusty talerz jest dla nich codziennością. Jak temu skutecznie zapobiec? W jaki sposób można walczyć z marnowaniem pożywienia? Banki Żywności przekazują jedzenie potrzebującym – koszt dostarczenia 8 kg żywności to tylko 1 zł, a 8 kg to aż 16 posiłków.


31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju tworzy Federację Polskich Banków Żywności. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń – OPP.

Federacja jest wspólnotą dobrowolnie tworzoną przez różnorodne, autonomiczne Banki Żywności. Ich wartości i działania są wspierane i reprezentowane przez demokratycznie wybrany Zarząd.

Misja Banków Żywności: „Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i przekazujemy ją najbardziej potrzebującym”.Federacja Polskich Banków Żywności realizuje swoją misję poprzez:

– wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze,

– pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności; tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń,

– magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych,

– promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.

Federacja Polskich Banków Żywności w swoim działaniu kieruje się wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Banków Żywności.W 2017 roku Banki Żywności wsparły 1 447 844 osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 65 500 ton jedzenia na cele społeczne. Oznacza to pomoc żywnościową od Banków Żywności w postaci 3 275 tirów pożywienia.

Konkretna pomoc trafiła do 3 342 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.

Najbliższy Bank Żywności (funkcjonujący na terenie Małopolski) znajduje się w Krakowie przy ul. Zabłocie 20/22. Jego celem statutowym jest zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia oraz walka z marnotrawstwem żywności. Działania te realizowane są m. in. poprzez edukację, propagowanie postaw wolontariackich, aktywizację społeczną dzieci i młodzieży.

Celem stowarzyszeniazadania w zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

– działalności charytatywnej,

– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

– upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

– przeciwdziałania problemom niedożywienia poprzez walkę z marnowaniem żywności i pozyskiwanie bezpłatnej żywności oraz jej rozdział wśród potrzebujących,

– promocji i organizacji wolontariatu,

– edukacji, oświaty i wychowania; w szczególności w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków niedożywienia, poszanowania żywności, kształtowania postaw pro-ekologicznych.Bank Żywności w Krakowie realizuje swoje cele poprzez:

– systematyczne pozyskiwanie i dystrybucję żywności,

– organizację zbiórek publicznych,

– identyfikowanie źródeł i miejsc powstawania marnotrawstwa żywności,

– organizowanie akcji społecznych i humanitarnych,

– kształtowanie postaw prospołecznych,

– aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży do działań prospołecznych,

– organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji,

– działalność wydawniczą w zakresie celów stowarzyszenia.Bank Żywności w Krakowie to zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników oraz wolontariuszy, którym los drugiego człowieka i naszej planety nie jest obojętny. W 2022 roku udało się im uratować 2 147 541 kg pożywienia, potrzebujący otrzymali 3 100 881 kg jedzenia, ok. 75 tys. osób zostało objętych pomocą.

Czy na Sądecczyźnie jest potrzeba zarejestrowania tego typu organizacji? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Problem marnowania żywności jest widoczny nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych zakątkach globu ziemskiego. Jak temu skutecznie zapobiegać? W jaki sposób można uratować świat przed ekstremalnym ubóstwem?Agnieszka Michalik
Źródło: ngo.pl
Fot.: Bank Żywności w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony