Blisko 800 ton azbestu zniknie z sądeckich dachów

Kolejne tony azbestu znikną z dachów domów mieszkańców Sądecczyzny – dzisiaj starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba i wicestarosta Antoni Koszyk podpisali umowę z Janem Lorkiem – właścicielem firmy Usługi Transportowe i Handel z Trzetrzewiny na usuwanie tego niebezpiecznego materiału.

– Od wielu lat realizujemy projekty, dzięki którym mieszkańcy Sądecczyzny mogą pozbyć się azbestu z dachów swoich domów – mówi starosta Tadeusz Zaremba. – Mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów. Otrzymują też dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.

W tym roku, w ramach realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” wywóz eternitu finansowany jest przez powiat wspólnie z 16 gminami po 50% kosztów tego zadania na podstawie zawartych stosownych porozumień.

Zgodnie z podpisaną umową, firma Jana Lorka zobowiązała się do usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia 799,60 ton odpadów azbestowych z posesji znajdujących się na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Koszt usługi wyniesie 360 971,42 zł.

Przypomnimy, że od początku realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest”, czyli od 2001 r. z terenu Powiatu Nowosądeckiego wywieziono ponad 15 101 ton tych odpadów, a poniesione koszty wynoszą ponad 5 mln 27 tysięcy zł.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony