Blisko 800 ton azbestu zniknie z sądeckich dachów

Kolejne tony azbestu znikną z dachów domów mieszkańców Sądecczyzny – dzisiaj starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba i…

Azbest znika z dachów

Kolejnych 222 właścicieli domów na terenie Powiatu Nowosądeckiego pozbyło się w tym roku azbestu z dachów…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony