Azbest znika z dachów

Kolejnych 222 właścicieli domów na terenie Powiatu Nowosądeckiego pozbyło się w tym roku azbestu z dachów swoich budynków. Do unieszkodliwienia zostało wywiezionych 624 ton odpadów. Wszystko dzięki realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” i w tym wypadku zaangażowaniu gmin powiatu, które włączyły się we współfinansowanie (50%) projektu. Koszt usunięcia jednej tony odpadów w tym roku wynosił 347,76 zł.

W latach 2018 – 2020 w ramach realizacji projektu i dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 85%, z terenu powiatu usunięto i przekazano do unieszkodliwienia ponad 3122 ton odpadów zawierających azbest, co wiązało się  z wydatkowaniem łącznie ponad 997 tysięcy złotych. Eternit usunięty został z 1191 posesji.

Program Usuwania Odpadów Zawierających Azbest jest realizowany w Powiecie Nowosądeckim od 2001 roku. Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, o czym świadczy ilość wpływających wniosków: 350 – 450 rocznie. Od rozpoczęcia projektu zrealizowano 4820 wniosków i usunięto ponad 12 350 ton azbestu. Łączne koszty usuwania i unieszkodliwienia odpadów wyniosły ponad 3 972 000 zł.

– Kontynuujemy wywóz odpadów zawierających azbest – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Pozyskane środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz nasz wkład własny z budżetu powiatu pozwalają na realizację kolejnych wniosków w latach 2021 – 2022. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Sądecczyzny.

Wnioski mieszkańców o usunięcie eternitu są przyjmowane na bieżąco i realizowane według kolejności ich złożenia.

Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu azbestu upływa w 2032 roku.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, fot. archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony